Sebastian Bondestam nowym przewodniczącym TEPPFA

Sebastian Bondestam nowym…

TEPPFA, wiodące stowarzyszenie producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych w Europie, ogłosiła że Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Sebastiana Bondestama (prezesa firmy Uponor Infra) na nowego przewodniczącego na okres następnych 2 lat, ze skutkiem natychmiastowym.

Członkowie TEPPFA zebrali się w Brukseli 12 maja 2022 r. na pierwszym fizycznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu od czasu wybuchu pandemii COVID-19. W porządku obrad znalazło się powołanie nowego przewodniczącego, nowego skarbnika, jak również tradycyjne odnowienie mandatu Komitetu Wykonawczego.

Sebastian Bondestam ma tytuł magistra w dziedzinie technologii druku. Swoją karierę rozpoczął w firmie TetraPak, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze na całym świecie. W 2007 r. postanowił dołączyć do Grupy Uponor, lidera w dziedzinie zrównoważonych systemów wodnych i klimatu wewnętrznego, stając się członkiem Komitetu Wykonawczego Uponor. W 2013 r. został mianowany prezesem Uponor Infra - oddziału oferującego rozwiązania infrastrukturalne w zakresie rurociągów z tworzyw sztucznych na całym świecie. Do Komitetu Wykonawczego TEPPFA dołączył w październiku 2021 r. Jest również członkiem zarządu NPG, Nordyckiego Stowarzyszenia Producentów Rur z Tworzyw Sztucznych, któremu obecnie przewodniczy. NPG ściśle współpracuje z TEPPFA.


sebastian-bondestam-1
Sebastian Bondestam

Alice Godderidge, przedstawicielka FCIO, została wybrana na nowego skarbnika TEPPFA. Alice jest dyrektorką generalną firmy Poloplast GmbH i zastąpiła na tym stanowisku Wolfganga Luxa, który przeszedł na zasłużoną emeryturę po długoletniej karierze w przemyśle rur tworzywowych w firmie Poloplast GmbH.

Członkowie TEPPFA są wdzięczni poprzedniemu przewodniczącemu, Tomowi Van Gyseghemowi, za jego wkład w działalność stowarzyszenia, szczególnie za opracowanie nowej wizji i strategii, jak również Wolfgangowi Luxowi za jego wspaniałą pracę w roli skarbnika TEPPFA.

- Jestem zaszczycony, że powierzono mi funkcję przewodniczącego TEPPFA. Firma Uponor jest jednym z członków-założycieli TEPPFA i uczestniczyła w spotkaniu założycielskim 30 lat temu zarówno poprzez Uponor jak i KWH Pipe. Od tego czasu Uponor aktywnie uczestniczy w działaniach TEPPFA, m.in. poprzez przewodniczenie i aktywne zaangażowanie w standaryzację, jak również w różnych grupach roboczych i aplikacyjnych. Obecnie rury z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie i infrastrukturze są uznawane za trwałe, zrównoważone i wysokowydajne rozwiązanie dla infrastruktury krytycznej i podstawowych usług dla społeczeństwa. W świetle obecnych wyzwań i możliwości dla interesariuszy przemysłowych, zwłaszcza z sektora budowlanego, wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, kluczowe dla TEPPFA jest dostosowanie swoich działań do nowego środowiska politycznego i makroekonomicznego. W 2021 r. TEPPFA rozpoczęła nowy rozdział, skupiając się na zrównoważonym rozwoju i wprowadziła nową strategię. Cieszę się, że będę mógł wykorzystać moje doświadczenie w branży, aby wspierać członków i zarząd TEPPFA w realizacji tej nowej strategii - powiedział Sebastian Bondestam.