6. webinarium PRiK nt. rur tworzywowych

6. webinarium PRiK nt. rur…

Już 27 czerwca br. odbędzie się szóste bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo - kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie PRiK oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” - "Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych cz. 6"

Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników

Link do rejestracji: https://igwp.clickmeeting.com/536611261/register

Termin webinarium: 27 czerwca 2023 r., godz. 9.00, czas trwania ok. 2,5 godziny

Webinar organizowany przez Stowarzyszenie PRIK przy udziale Izby ma na celu przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień związanych z problematyką projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Webinar kierowany jest zarówno do projektantów, wykonawców jak i  eksploatatorów sieci wod-kan. W części szóstej omówione zostaną kwestie związane z:

 •  deklaracjami środowiskowymi wyrobów budowlanych,
 • obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi rurociągów tworzywowych wg metodologii Molina i ATV,
 • wymaganiami formalno-prawnymi i normalizacyjnymi w odniesieniu do wyrobów budowlanych w procesie projektowania i realizacji inwestycji.

Program webinarium został przygotowany z uwzględnieniem pytań i wątpliwości, z którymi zwracają się klienci. W pierwszej prezentacji zostaną poruszone kwestie związane z deklaracjami środowiskowymi, które są obecnie dobrowolne, ale już wkrótce będą wymagane przez nowelizowane ustawy o wyrobach budowlanych oraz prawie zamówień publicznych.

Prezentacja ma na celu przedstawienie podstawowych założeń deklaracji środowiskowych oraz wskazanie aspektów, które pomogą w porównywaniu parametrów deklaracji wystawianych przez producentów wyrobów budowlanych. Druga prezentacja przybliży zagadnienia związane z metodologią wykonywania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych rurociągów tworzywowych zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 1295-1.

W trzeciej prezentacji, jej autor postara się przybliżyć realia stosowania wyrobów budowlanych, w których muszą poruszać się uczestnicy procesu inwestycyjnego. Co to jest wyrób budowlany i jakie dokumenty powinny jemu towarzyszyć, to pytania na które postaramy się dać odpowiedź.

Organizatorzy mają nadzieję, że prezentowane zagadnienia spotkają się z zainteresowaniem i przybliżą poruszane w nich zagadnienia techniczne, wykonawcze i podstawy prawne branży wodociągowej i kanalizacyjnej.

Program webinarium

 • Otwarcie, przedstawienie Stowarzyszenia PRiK i firm stowarzyszonych
 • Systemy z tworzyw termoplastycznych i ich wpływ na środowisko w oparciu o deklaracje LCA i EPD
 • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe rurociągów wg metodologii Molina oraz metodologii ATV
 • Wymagania formalno-prawne i normalizacyjne w projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodną i ściekową
 • Sesja Q&A

Prowadzący

 • Mariola Błajet - Ekspert Stowarzyszenia PRiK
 • Mateusz Dybiec - Ekspert Stowarzyszenia PRiK
 • Piotr Falkowski – Dyrektor Biura Stowarzyszenia PRiK

Reportaże

Forum