Firma Cezex walczy o przetrwanie

Firma Cezex walczy o przetrwanie
Firma Cezex ma kłopoty. 21 grudnia 2009 r. sąd w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki z możliwością zawarcia układu z jej wierzycielami. Cezex o zawarcie takiego układu usilnie zabiega.

Od powodzenia układu zależy dalszy los Cezexu, firmy która działa na rynku od ponad 20 lat i jest jednym z liderów branży poligraficznej, choć funkcjonuje tez w segmencie tworzyw sztucznych.

Postępowanie układowe to początek kolejnego etapu działań mających na celu zagwarantowanie dalszej działalności operacyjnej firmy, w wyniku której możliwe będzie zawarcie układu z wierzycielami i dotrzymanie zobowiązań.

Pomimo przeprowadzanej od wielu miesięcy restrukturyzacji Spółki, redukcji kosztów o 40 proc., wzrostu efektywności działania oraz wdrożenia nowych technologii zarządzania zapasami, Cezex w 2009 r. odnotował straty i problemy z płynnością finansową. - W wyniku ogólnoświatowego kryzysu na rynkach finansowych z firmy odpłynęło dużo kapitału obrotowego na rzecz instytucji finansowych. Idące w ślad za tym ograniczenie dostaw spowodowały spadek sprzedaży oraz stopniową redukcję udziału w rynku. Układ z wierzycielami, to aktualnie jedyna szansa dla firmy na powrót do normalnej działalności na rynku – mówi prezes Cezexu, Cezariusz Szlachcic. - Minimalnym, koniecznym warunkiem jest osiągnięcie porozumienia z dostawcami, którego skutkiem będzie wznowienie dostaw oraz restrukturyzacja zobowiązań naszej firmy.

Alternatywą zarysowanego scenariusza jest ogłoszenie upadłości Spółki, której konsekwencją może być jej likwidacja. W takim wypadku zagrożeni utratą pracy będą nie tylko pracownicy, lecz również większość z jej licznych kontrahentów, np. małe rodzinne firmy transportowe, dla których Cezex jest często jedynym klientem.

- Jesteśmy w stanie przewidzieć możliwy wpływ likwidacji Cezexu na dalsze losy branży - dodaje Cezariusz Szlachcic. - Do tej pory Cezex był gwarantem pewnej równowagi na rynku dystrybutorów. Dzięki nam ceny papieru oraz warunki handlowe oferowane przez konkurencyjnych dystrybutorów były atrakcyjne dla klientów. Gdyby Cezex przestał funkcjonować, to otoczenie rynkowe zmieniłoby się diametralnie. Już dziś coraz więcej drukarń dostrzega zagrożenia wynikające z działania na rynku coraz mniejszej liczby konkurentów Cezex. Otrzymaliśmy ok. 1000 listów poparcia oraz deklaracji chęci dalszej współpracy ze strony klientów. Jest to swoiste potwierdzenie potrzeby działalności takiego dystrybutora jak Cezex.

W ciągu ostatnich miesięcy stworzony został plan działań, którego celem jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Przy zagwarantowaniu dostaw w kredycie kupieckim, Cezex jest w stanie wygrzebać się z tarapatów. Zawarte już porozumienie z bankami dające firmie pięcioletni okres karencji w spłacie długów jest pierwszym bardzo ważnym elementem strategii finansowej.

- Powyższe porozumienie, wstępne deklaracje wznowienia dostaw, świetnie wyszkolony zespół handlowy i nadal wierni nam klienci dają nam powód do twierdzenia, że wkrótce gdy tylko pojawi się więcej towaru w magazynie, zacznie się powrót firmy do grona ważnych udziałowców rynku poligraficznego - tłumaczy prezes Szlachcic. - Układ sądowy daje większą szansę na powrót do normalności niż dotychczasowe próby zwiększania sprzedaży gdyż obecnie to Sąd niejako gwarantuje spłatę 100 proc. zobowiązań.

Czytaj więcej: Rynek 830