Firma Chemiczna Dwory S.A. kupuje Kaucuk Kralupy

Firma Chemiczna Dwory S.A. kupuje Kaucuk Kralupy
Firma Chemiczna Dwory S.A. podpisała z Unipetrol a.s. umowę zakupu akcji spółki Kaucuk a.s. z siedzibą nad Wełtawą, Republika Czeska.

Przedmiotem zakupu są wszystkie akcje spółki Kaucuk a.s. należące do Unipetrol a.s., tj. 6.236.000 akcji o wartości nominalnej 1000 CZK każda akcja, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Kaucuk a.s. Nabyte akcje uprawniają do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Kaucuk a.s.

Cena nabycia akcji wynosi 195 milionów EURO.

Podpisana Umowa Zakupu Akcji stanowi ważny element realizacji długoterminowej strategii Dworów S.A. zakładającej umocnienie pozycji Spółki jako jednego z czołowych dostawców kauczuków syntetycznych oraz tworzyw styrenowych na rynku europejskim. Akwizycja zapewni dalszą stabilizację bazy surowcowej oraz tworzy perspektywy długoterminowego rozwoju Dworów S.A.

Wykorzystanie efektów synergicznych wnikających między innymi z podobnych profili produkcyjnych przedsiębiorstw pozwoli na znaczącą poprawę wyników finansowych zintegrowanych podmiotów.
Podpisanie umowy
Równolegle z Umową Sprzedaży Akcji została zawarta przez Dwory S.A., Unipetrol a.s., Chemopetrol a.s i Kaucuk a.s. Umowa o Współpracy w związku z budową i eksploatacją Nowej Instalacji Butadienu, na mocy której zostanie utworzona spółka joint venture pomiędzy Kaucuk a.s. a wskazanym podmiotem z Grupy Kapitałowej Unipetrol. Zadaniem tej spółki będzie realizacja inwestycji budowy Nowej Instalacji Butadienu, a następnie jej eksploatacja. Kaucuk a.s. obejmie 49% kapitału zakładowego spółki, pozostałe 51% obejmie wskazany podmiot z Grupy Kapitałowej Unipetrol.

Przedmiotem działalności Kaucuk a.s. jest produkcja i sprzedaż tworzyw styrenowych oraz kauczuków. Spółka zajmuje się ponadto produkcją surowców petrochemicznych, takich jak: styren, etylobenzen, butadien, rafinat 1 oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej.

Czytaj więcej: Przejęcia 184 Giełda 132