Folie PVC dla ochrony produktów spożywczych

Folie PVC dla ochrony produktów… W celu harmonizacji przepisów obowiązujących w 25 krajach Unii Europejskiej, Komisja Europejska bada obecnie przepisy dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych wchodzących w kontakt z produktami spożywczymi. Przegląd ten ma doprowadzić do wypracowania nowych zasad w zakresie dopuszczalnego stopnia migracji substancji zawartych w foliach spożywczych, w tym w folii PVC.

Firma LINPAC Plastics Pontivy, czołowy europejski podmiot tej branży, który zawsze wyprzedzał zmiany w przepisach, wyjaśnia obecnie swoje stanowisko w tej sprawie.

Jean-Pierre Le Breton, Specjalista ds. jakości firmy LINPAC Plastics Pontivy, uważa, że: "Samoprzylepna folia PVC jest zawsze najlepszym rozwiązaniem dla ochrony produktów spożywczych."

"Produkujemy bardzo szeroką gamę folii czystych i drukowanych, przy zastosowaniu wytłaczania z rozdmuchem lub płaskiej matrycy, począwszy od folii PVC i poliolefinowych do ochrony produktów spożywczych, aż po wielowarstwowe folie ochronne do przechowywania produktów świeżych. Folie z PVC stanowią 70 % naszej sprzedaży."

"Ze względu na swój skład, polichlorek winylu przyczynia się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych naszej planety. Jest to materiał ekologiczny, w 43 % składający się z substancji organicznych pochodzących z ropy naftowej i w 57 % z substancji mineralnych pochodnych soli. Ponadto, ze względu na swoje właściwości funkcjonalne, folia PVC, dzięki niewielkiej grubości i właściwym parametrom technicznym, umożliwia zaoszczędzenie naturalnych zasobów organicznych."

"Plastyfikowana folia PVC posiada również szereg zalet technicznych istotnych dla kontaktu z produktami spożywczymi: doskonałą przepuszczalność dla tlenu w przypadku np. produktów świeżych, prostotę stosowania, łatwość cięcia i bardzo dobre własności przylegania. Jest to w chwili obecnej najlepsza folia dostępna na rynku, biorąc pod uwagę relację jakości do ceny."


W procesie produkcji LINPAC wykorzystuje różnego typu plastyfikatory w połączeniu z DEHA [dietylohydroksyloamina], w przekonaniu, że plastyfikator ten przyczynia się do uzyskania lepszych parametrów przepuszczalności, rozciągania i przylegania w niskich temperaturach. Przeprowadzono również niezależne testy mające na celu określenia oddziaływania DEHA oraz progu migracji tej substancji, zwłaszcza w przypadku tłustych produktów żywnościowych. Opracowanie nowych folii oraz wykorzystanie różnego typu plastyfikatorów dało doskonałe rezultaty.

Czytaj więcej:
Folia 385

Reportaże

Forum