Folie PVC dla ochrony produktów spożywczych


LINPAC produkuje w oparciu o ponad sto różnych receptur. Przedsiębiorstwo musi nie tylko uwzględniać przepisy danego kraju, ale również wiedzieć jaki użytek uczyni z folii klient po to, by uwzględnić interakcje pomiędzy opakowaniem i jego zawartością wynikające z zawartości tłuszczu w pokarmach pozostających w kontakcie z opakowaniem.

LINPAC stosuje w pełni zautomatyzowaną technikę produkcji, która gwarantuje poszanowanie najsurowszych zasad higieny i pozwala precyzyjnie kontrolować recepturę po to, by można było zapewnić respektowanie dopuszczalnych progów migracji substancji.

"Zwracamy baczną uwagę na to czy receptury, które stosujemy są właściwe i czy używane surowce nie stwarzają zagrożenia. Rygorystyczne podejście, które prezentujemy w naszych metodach pracy umożliwia nam między innymi identyfikowalność naszych produktów, począwszy od producenta surowców aż po opakowany produkt finalny na półkach sklepowych."

"Nasi klienci – częstokroć duże firmy sektora sprzedaży detalicznej – również muszą stawiać czoła rosnącej presji, by dostarczać artykuły spożywcze coraz lepiej opakowane i chronione przed wszelkim zanieczyszczeniem z zewnątrz. Stwierdzamy, że ta tendencja przybiera na sile i wiemy, że jednym z najlepszych rozwiązań jest elastyczna folia PVC."

"Kiedy w LINPAC Plastics Pontivy otrzymujemy z niektórych regionów zapytania dotyczące alternatywnych rozwiązań, zawsze jesteśmy bardzo aktywnym partnerem. Staramy się odpowiadać na rozmaite zapotrzebowania naszych klientów proponując na przykład systemy wielowarstwowe z użyciem poliolefin. Jednakże oferując rozwiązanie alternatywne, czynimy to w oparciu o ocenę najlepszego kompromisu pomiędzy skutecznością i kosztem."

# # #
Grupa LINPAC specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji opakowań, urządzeń transportu wewnętrznego i komponentów do produkcji samochodów. Od czasu powstania w Wielkiej Brytanii w roku 1959 niewielkiego zakładu produkującego opakowania papierowe, LINPAC stał się wiodącym na arenie międzynarodowej podmiotem branży opakowań, uzyskującym obroty w wysokości około 2 miliardów euro i zatrudniającym 11 000 pracowników na pięciu kontynentach.
Firmy LINPAC Films specjalizują się w produkcji elastycznych folii i zatrudniają około 1000 osób w sześciu zakładach produkcyjnych w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz w Ameryce Południowej i południowej Afryce. Jean-Pierre Le Breton pracuje w największym zakładzie produkcji folii LINPAC Plastics Pontivy w Bretanii.

Kontakt:
  • Anne Nicolas
    Responsable de la communication (Dział komunikowania), Tel. 02 97 28 70 70
  • Jean-Pierre Le Breton, Responsable de la qualité (Dział jakości), Tel. 02 97 28 70 70
  • email: linpac@linpac-pontivy.fr

  • Czytaj więcej: Folia 293