Francja wzmacnia rynek biotworzyw

Francja wzmacnia rynek biotworzyw Francuski parlament przyjął projekt ustawy dotyczący energii i zrównoważonego rozwoju przedstawiony przez Ségolène Royal, szefową francuskiego departamentu środowiska. Oprócz planowanej redukcji wykorzystania energetyki atomowej ustawa przewiduje także cały szereg propozycji dotyczących zielonego rozwoju, m.in. wykorzystania surowców odnawialnych (40 proc. w 2030 roku) oraz ograniczenia emisji CO2 (o 40 proc. do 2030 roku).

Pakiet zawiera także regulacje dotyczące branży biotworzyw - np. od 1 stycznia 2017 roku torby na owoce i warzywa wykonane z tych materiałów będą musiały podlegać biodegradacji w domowych kompostownikach, a minimalna zawartość biomateriałów, czas rozkładu oraz sposób ich zbiórki zostaną określone w osobnym rozporządzeniu. Ponadto, opakowania przesyłek reklamowych od 2017 roku będą także musiał podlegać biodegradacji i kompostowaniu.

Europejska branża biotworzyw ciepło przyjęła nową ustawę. François de Bie, prezydent stowarzyszenia European Bioplastics, uznał ją za wyraz wsparcia dla biopochodnych tworzyw ulegających biodegradacji. Z lekkim zawodem natomiast wypowiedział się o niej Christophe Doukhi-de Boissoudy, prezydent francuskiego stowarzyszenia Bio-plastiques.

- Przyjęte regulacje stanowią ważny krok dla francuskiego sektora biotworzyw, który w ciągu ostatnich 15 lat zainwestował ponad 40 mln euro - powiedział Christophe Doukhi-de Boissoudy. - Jednak naszym zdaniem nie została wykorzystana szansa na wypromowanie biopochodnych i biodegradowalnych toreb jednorazowych rozdawanych przy kasach. Tymczasem są one idealnym środkiem do bezpiecznego transportowania towarów, a w dalszej kolejności - surowcem nadającym się do kompostowania wraz z innymi bioodpadami.

Nowe francuskie prawo wprowadza także czytelne rozróżnienie pomiędzy tworzywami biopochodnymi, biodegradowalnymi i nadającymi się do kompostowania, a tworzywami podlegającymi oksydegradacji. Tworzywa kompostowalne posiadają certyfikaty potwierdzające spełnianie zharmonizowanych norm europejskich, a ich odpowiednia zbiórka nie zakłóca recyklingu odpadów z innych strumieni. Tymczasem tworzywa oksydegradowalne, z założenia trwałe, produkowane ze źródeł konwencjonalnych z dodatkiem odpowiednich substancji wspomagających rozkład, powodują rozpad materiałów na mikrocząstki. Nie spełniają jednak europejskich kryteriów dotyczących kompostowalności i mogą zakłócać proces recyklingu. Stowarzyszenie European Bioplastics z zadowoleniem przyjęło głos władz francuskich zmierzających do wprowadzania zakazu produkcji, dystrybucji, sprzedaży, dostarczania i wykorzystania opakowań i toreb wykonanych częściowo lub w całości z tworzyw oksydegradowalnych.

Czytaj więcej:
Prawo 460