GUS: Spadek produkcji sprzedanej w branży tworzyw sztucznych

GUS: Spadek produkcji sprzedanej w branży tworzyw sztucznych
GUS poinformował, że spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu ze styczniem ub. roku wystąpił w 14 działach. W branży chemikaliów i wyrobów chemicznych spadek wyniósł 3,3%, natomiast w branży gumy i tworzyw sztucznych - 2,0%.