GUS: dalszy wzrost w branży tworzyw

GUS: dalszy wzrost w branży tworzyw
Branża wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy była jednym z 16 (spośród 34) sektorów, które odnotowały wzrost w maju br. Produkcja sprzedana w tym dziale gospodarki wzrosła w maju o 4,3 proc. w stosunku do maja 2012 roku.

Całościowe dane GUS dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu w maju br. są mało optymistyczne - była ona niższa o 1,8 proc. niż przed rokiem i 0,7 proc. niższa niż w poprzednim miesiącu. Przy uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja sprzedana była w maju o 1,5 proc. niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i 1 proc. niższa niż w kwietniu br. Jak podaje GUS, w okresie styczeń-maj 2013 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 1 proc. niższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego.