GUS: pomyślny początek wiosny w branży tworzyw

GUS: pomyślny początek wiosny w branży tworzyw
Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu była o 2,7 proc. wyższa niż w kwietniu ub.r., ale niższa o 2,3 proc. w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana osiągnęła poziom o 0,3 proc. niższy aniżeli w kwietniu 2012 roku i 0,8 proc. wyższy w porównaniu z marcem br. Na tle ogólnych danych dość dobrze wypada wielkość produkcji sprzedanej w branży wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, która w kwietniu wzrosła o 11,6 proc. w stosunku do wartości z roku poprzedniego.

Jednocześnie z danych GUS wynika, iż w kwietniu spadły ceny produkcji sprzedanej w branży wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 0,2 proc. w stosunku do poziomu z marca br.