Globalna produkcja biotworzyw rośnie

Globalna produkcja biotworzyw…

Stowarzyszenie European Bioplastics zaprezentowało pozytywne prognozy dla światowego przemysłu biotworzyw. Po stagnacji w ogólnej produkcji tworzyw sztucznych w 2020 r., głównie z powodu wyzwań związanych z pandemią Covid-19, światowa produkcja biotworzyw nabrała tempa. Moce produkcyjne mają znacząco wzrosnąć z ok. 2,23 mln ton w 2022 roku do ok. 6,3 mln ton w 2027 roku. Dane rynkowe zostały opracowane we współpracy z nova-Institute i zaprezentowane 6 grudnia br. podczas 17. Konferencji EUBP, która odbyła się w Berlinie.

- Rozwój zdolności produkcyjnych biotworzyw należy postrzegać w szerszym globalnym kontekście kryzysu klimatycznego, rosnących kosztów energii i przerwanych łańcuchów wartości. Jednak pomimo tych wyzwań zdolność produkcyjna biopolimerów rośnie. Po raz kolejny pokazuje to odporność i znaczenie naszej branży – ocenił Hasso von Pogrell, dyrektor zarządzający European Bioplastics.

Globalna zdolność produkcyjna biotworzyw ma wzrosnąć z około 2,23 mln ton w 2022 r. do 6,3 mln ton w 2027 r. Biopolimery mogą być alternatywą dla prawie każdego konwencjonalnego tworzywa sztucznego i odpowiadającego mu zastosowania. Dzięki silnemu rozwojowi polimerów, takich jak PHA (polihydroksyalkaniany), polilaktyd (PLA), PA (poliamidy) pochodzenia biologicznego, a także stały wzrost biopolipropylenu (PP), moce produkcyjne będą nadal znacząco wzrastać i dywersyfikować się w ramach następne 5 lat.

Opakowania pozostają największym obszarem zastosowań biotworzyw z 48 procentami (1 milion ton) całego rynku biotworzyw w 2022 roku. Dane potwierdzają również, że biotworzywa są już wykorzystywane w wielu innych sektorach, a portfolio zastosowań wciąż się dywersyfikuje. Segmenty, takie jak motoryzacja i transport, rolnictwo czy przemysł elektroniczny nadal umiarkowanie zwiększają swoje udziały w wykorzystywaniu biotworzyw.

Jeśli chodzi o poszczególne rynki, na pierwszym miejscu znajduje się Azja z ponad 40 procentowym udziałem w globalnej produkcji biotworzyw. Jedna czwarta mocy produkcyjnych nadal znajduje się w Europie. Oczekuje się jednak, że udział Europy i innych regionów świata znacznie się zmniejszy w ciągu najbliższych pięciu lat. Z kolei przewiduje się, że Azja przekroczy 60 procent do 2027 r.

- W nadchodzących latach będziemy świadkami imponującego wzrostu produkcji biopolimerów. Jednak najważniejsze pytanie brzmi: czy Europa nadal chce odgrywać znaczącą rolę w światowej lidze biotworzyw, czy też rezygnuje z przywództwa w dziedzinie tych innowacyjnych, zrównoważonych materiałów?

Inwestycje w infrastrukturę, jak również w badania naukowe wymagają odpowiednich politycznych i ekonomicznych warunków ramowych. Dlatego też europejscy decydenci powinni wykorzystać wiele inicjatyw związanych z Europejskim Zielonym Ładem, aby wyraźnie promować biopolimery i tworzywa kompostowalne – mówi dyrektor zarządzający EUBP.

Szacuje się, że w 2022 roku grunty przeznaczone pod uprawę surowców odnawialnych do produkcji biotworzyw będą zajmowały 0,8 mln hektarów i nadal będą stanowiły tylko nieco ponad 0,01 procent światowego obszaru rolniczego o powierzchni 5 mld hektarów. Wraz z szacowanym wzrostem światowej produkcji biopolimerów w ciągu najbliższych pięciu lat, udział użytkowania gruntów pod biotworzywa wzrośnie do 0,06 procent.

- W stosunku do dostępnej powierzchni rolnej udział ten jest jeszcze minimalny. Nie ma więc bezpośredniej konkurencji między produkcją żywności i pasz a produkcją bioplastików - mówi von Pogrell.

bioplastics-total-2021-to-2027-1024x880

Zdjęcia: https://pl.depositphotos.com/European Bioplastics