Globalne ujednolicenie wytycznych dotyczących projektowania pod kątem recyklingu

Globalne ujednolicenie wytycznych…

Association of Plastic Recyclers (APR) i RecyClass świętują udany pierwszy rok wspólnych wysiłków na rzecz przyspieszenia globalnego dostosowania wytycznych dotyczących projektowania do recyklingu, publikując raport wyszczególniający osiągnięcia i kluczowe kamienie milowe.

Raport o współpracy APR-RecyClass podkreśla liczne uzgodnienia między przewodnikiem APR Design Guide for Plastics Recyclability a wytycznymi RecyClass Design for Recycling, pokazując zaangażowanie obu stowarzyszeń w opracowywanie nadających się do recyklingu rozwiązań dla innowacji w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych na całym świecie.

Liderzy APR i RecyClass wyrazili swój entuzjazm dla postępów poczynionych w ciągu ostatniego roku. "Ta współpraca stanowi znaczący krok naprzód w naszej wspólnej misji ujednolicania praktyk recyklingu na całym świecie i promowania rozwiązań w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych w ramach obiegu zamkniętego" - skomentował Paolo Glerean, prezes RecyClass.

- Ponieważ partnerstwo między APR i RecyClass wkracza w drugi rok, obie organizacje pozostają konsekwentne w swoim zaangażowaniu w stymulowanie innowacji, promowanie najlepszych praktyk i ułatwianie przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym - dodał Steve Alexander, prezes i dyrektor generalny APR.

pexels-cottonbro-studio-4569335

Dzięki kompleksowemu skupieniu się na strumieniach recyklingu, którymi powszechnie zajmują się obie organizacje, w tym HDPE, PP, elastycznych opakowaniach PE i PET, współpraca umożliwiła przeprowadzenie wspólnych testów zdolności do recyklingu, co zaowocowało zebraniem solidnych danych naukowych, które służą jako punkt odniesienia dla przyszłych wysiłków na rzecz ujednolicenia wytycznych.

W trakcie współpracy APR i RecyClass aktywnie angażowały się w prace komitetów technicznych obu organizacji. Ułatwiło to otwartą wymianę wyników testów i działań, wspierając kulturę przejrzystości i współpracy.

Patrząc w przyszłość, prowadzone są liczne prace i kampanie testowe w celu wzmocnienia już osiągniętych wyników w zakresie zapewnienia ujednoliconego, opartego na faktach podejścia do możliwości recyklingu oraz przejrzystości dla całego łańcucha wartości.