Globalny rynek fenolu

Globalny rynek fenolu
Fenol jest surowcem pochodnym ropy naftowej znajdującym jednak wzięcie również w przemyśle tworzyw sztucznych. Główne aplikacje dla fenolu to produkcja bisfenolu A, żywic fenolowych oraz kaprolaktamu.

Globalne zużycie fenolu wynosi aktualnie blisko 8 milionów ton, przy wykorzystaniu zdolności produkcyjnych na poziomie ok. 77 proc. Przy czym w ciągu ostatnich trzech lat spadły one nieznacznie, gdyż jeszcze w 2008 r. światowe firmy produkcyjne działały na poziomie 85 proc. swoich całkowitych wydajności. Jednak samo zużycie fenolu wzrosło o 0,5 proc. w stosunku do 2008 r. W najbliższych czterech latach wzrost ten ma być jeszcze większy i wynosić w ujęciu średniorocznym ok. 5,1 proc.

Warto zaznaczyć, że wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach w ostatnich latach wpłynął na wzrost kosztów wytwarzania i cen produktów pochodnych, w tym fenolu. Ponadto istotne znaczenie dla relacji podaży i popytu miały ograniczenia wielkości produkcji największych wytwórców podczas największego nasilenia kryzysu gospodarczego. Światowy popyt na fenol jest napędzany głównie przez popyt na bis fenol A (BPA), używany do produkcji poliwęglanów i żywic epoksydowych i konsekwentnie wycofywany z produkcji zabawek. Bisfenol stanowił w ubiegłym roku ok. 42 proc. światowej konsumpcji fenolu, kolejne 28 proc. stanowiły żywice fenolowe.

W najbliższych czterech latach prognozowany jest wzrost popytu na fenol w stosunku do wcześniejszego okresu głównie na rynku chińskim. Zapotrzebowanie to jest w największym stopniu stymulowane przez wzrastające zapotrzebowanie na bis fenol A w produkcji poliwęglanu, głównie z przeznaczeniem dla sektora samochodowego na rynki azjatyckie. Silny sygnał popytowy pochodzi przede wszystkim z Chin. Rynek w Państwie Środka będzie rozwijał się w tempie ok. 10 proc. rocznie do 2015 r. Wzrost zapotrzebowania z regionu Azji i Pacyfiku powoduje, że producenci europejscy planują zwiększać eksport do Azji kosztem odbiorców na rynku europejskim ze względu na wyższy poziom oferowanych tam cen, co powoduje dalsze ograniczenie podażowe w Europie i wpływa na wzrosty cen.

Jako, że w najbliższym okresie nie planuje się zwiększenia zdolności produkcyjnych fenolu, stabilizacji na rynku można się spodziewać tylko w przypadku osłabienia się popytu na rynkach azjatyckich. Według prognoz na rynku europejskim w najbliższych latach utrzymywać się będzie nadwyżka popytu nad podażą, na którą wpływa także wysoka koncentracja rynku oraz planowane zamknięcia nieefektywnych instalacji, m.in. w Hiszpanii.

Czytaj więcej: Ze świata 317 Rynek 831