Gneuss na targach Plastpol 2020

Gneuss na targach Plastpol…

Redukcja odpadów, unikanie tworzyw sztucznych i recykling stają się coraz ważniejsze. Ze względu na wymogi prawne i presję społeczną, producenci wyrobów z tworzyw sztucznych stoją przed coraz większymi wyzwaniami. 

Procesy produkcyjne, które wcześniej były przeznaczone wyłącznie do przetwarzania materiału pierwotnego, a tym samym osiągały niezmiennie wysoką jakość w znanych warunkach, są obecnie delikatnie zakłócane lub przerywane przy wyższych wskaźnikach recyklingu z powodu zanieczyszczenia i silnych wahań jakości materiału. Wysokie wymagania jakościowe w zakresie koloru, czystości, zapachu i właściwości mechanicznych często nie są już możliwe do spełnienia w istniejących zakładach produkcyjnych. 

Ponadto, zapotrzebowanie na zwiększone wykorzystanie recyklatów w produktach z tworzyw sztucznych wymaga ich dostatecznej i regularnej dostępności. W związku z tym coraz częściej uwaga skupia się na źródłach surowców, które wcześniej nie były przedmiotem zainteresowania.

Technologie wytłaczania i rozwiązania systemowe Gneussa dla najwyższych wymagań w zakresie recyklingu polimerów

Doposażenie istniejących linii w technologie wytłaczania Gneussa

Do przetwarzania materiałów z recyklingu nie jest absolutnie konieczna inwestycja w nowe zakłady produkcyjne - Gneuss jest ekspertem w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych i oferuje innowacyjne technologie i rozwiązania systemowe do modernizacji. Wraz z wymianą poszczególnych elementów kluczowych w ramach linii wytłaczania dostarczane są decydujące śruby nastawcze, które umożliwiają dopasowanie istniejącej linii do cyklu recyklingu. Skupiamy się tutaj na czyszczeniu stopionych tworzyw sztucznych: 

  • Rotary Melt Filter Gneussa do efektywnej i ekonomicznej filtracji stopionego tworzywa sztucznego.
  • Wytłaczarka MRS firmy Gneuss do wysokowydajnego odgazowywania i dekontaminacji stopionego tworzywa sztucznego do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Filtracja silnie zanieczyszczonych materiałów pochodzących z recyklingu przy użyciu w pełni zautomatyzowanych, ciśnieniowych i stałych w procesie systemów filtracji rotacyjnej Gneuss

Obrotowe systemy filtracyjne Gneuss z opatentowaną technologią tarcz przesiewających idealnie nadają się do przetwarzania materiałów z recyklingu, ponieważ pracują w sposób ciągły, ze stałym ciśnieniem i w pełni automatyczny. Ze względu na pierścieniowy układ sita, zmiana sita odbywa się bez zakłóceń i przerw w procesie produkcji: 

  • W zależności od stopnia rozdrobnienia filtra, sita mogą być użyte ponownie nawet 400 razy, co może oznaczać, że w pełni automatyczna filtracja może trwać kilka tygodni bez konieczności angażowania personelu.
  • Stały proces produkcyjny, nawet z ultradrobną filtracją, w celu osiągnięcia wysokiej jakości produktu końcowego.
  • Automatyczne czyszczenie sit Gneuss Backflush Filter RSFgenius za pomocą zintegrowanego systemu tłoków do płukania zwrotnego, gdzie niewielka ilość przefiltrowanego roztopu jest regularnie wyrzucana przez brudne sito.
screen-disc-rsfgenius
Rys.1: Płyta sitowa systemu filtracji płukania wstecznego Gneussa RSFgenius

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu filtracji, takiego jak ciśnieniowy i procesowy filtr płukania wstecznego RSFgenius, można znacznie zminimalizować ograniczenia jakości i wydajności, których można oczekiwać w związku z wysokim stopniem wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

Wytłaczarki MRS o wysokiej wydajności dekontaminacji do bezpośredniego wykorzystania odpadów pokonsumenckich i przemysłowych

W przypadku przetwarzania odpadów poużytkowych i przemysłowych, tworzywa sztuczne pochodzące z poprzedniego zastosowania zawierają dodatki chemiczne, takie jak barwniki, stabilizatory, pochłaniacze aldehydu octowego, oleje nośne, rozpuszczalniki i wiele innych. W przypadku stosowania recyklatu w kontakcie z żywnością lub skórą zastosowanie mają wymogi czystości wydane przez organy ds. żywności, takie jak FDA lub EFSA. Wszystkie organiczne i nieorganiczne potencjalne toksyny muszą zostać usunięte, co jest osiągane przy wysokiej wydajności dekontaminacji podczas fazy odgazowywania.

Od ponad dziesięciu lat wytłaczarka MRS firmy Gneuss jest wykorzystywana do recyklingu bardzo zanieczyszczonych recyklatów, takich jak odpady pokonsumenckie, poliestrowe odpady przemysłowe z produkcji włókien i folii, a także polistyren, nylon i inne polimery hydrofilowe. 

Wytłaczarka MRS oparta jest na konwencjonalnej jednoślimakowej wytłaczarce połączonej z dodatkowymi ślimakami satelitowymi w strefie odgazowania:

  • Zwiększenie powierzchni stopu, która może być wielokrotnie odgazowywana, dzięki zastosowaniu elementu wielośrubowego z ośmioma pojedynczymi ślimakami satelitarnymi obracającymi się w stosunku do cylindra wytłaczarki.
  • Odgazowywanie próżniowe z prostym podciśnieniem 25-30 mbar
  • Niezwykle skuteczne usuwanie zanieczyszczeń lotnych, olejów i zapachów
  • Przetwarzanie polimerów o zawartości wilgoci do 1%.
  • Skuteczna dekontaminacja 100% produktów pochodzących z recyklingu poużytkowego i 100% płatków z butelek przeznaczonych do użytku w kontakcie z żywnością, m.in. z LNO FDA, zatwierdzeniem EFSA lub kilkoma lokalnymi zatwierdzeniami. 
mrs-multi-screw-section
Rys. 2: Element wielośrubowy wytłaczarki MRS Gneussa

Technologia recyklingu MRS jest modułowa i może być łatwo zintegrowana z istniejącymi urządzeniami produkcyjnymi. Poprzez wymianę poszczególnych komponentów lub zintegrowanie kompletnej jednostki produkcyjnej Gneussa, opartej na obrotowym systemie filtracji, wytłaczarce MRS z systemem podciśnieniowym i technologią sterowania, istniejące procesy produkcyjne mogą zostać dostosowane do obiegu recyklingowego.