Grupa Azoty przejmie Siarkopol

Grupa Azoty przejmie Siarkopol
Projekt umowy sprzedaży 85 proc. akcji KiZChS Siarkopol SA został parafowany wczoraj w Ministerstwie Skarbu Państwa. Po parafowaniu umowy i uzyskaniu zgody UOKiK na przeprowadzenie transakcji Grupa Azoty będzie mogła dokonać akwizycji.

Przejęcie spółki z Grzybowa Grupa Azoty tłumaczy koniecznością zabezpieczania dostaw płynnej siarki do swoich zakładów. Surowiec jest jednym z podstawowych materiałów używanych w procesach produkcyjnych Grupy.

Grupa Azoty wielokrotnie informowała o swoich planach akwizycji Siarkopolu. Zamiar ten został wyrażony między innymi w prospekcie emisyjnym z 2012 roku.

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol SA prowadzą koncesjonowane wydobycie siarki metodą podziemnego wytopu. Roczne wydobycie surowca wynosi ponad 800 tys. ton. Spółka zajmuje się również przetwórstwem chemicznym w postaci produkcji dwusiarczku węgla (wykorzystywanym głównie do produkcji włókien wiskozowych), siarki nierozpuszczalnej (stosowanej w przemyśle oponiarskim), siarki mielonej i płatkowanej. Odbiorcami wyrobów Spółki są głównie firmy z branży chemicznej, producenci: nawozów, środków ochrony roślin, włókien wiskozowych, celulozy, opon i wyrobów gumowych. Trzy czwarte swojej produkcji spółka eksportuje, m.in. do Maroka, Rosji, Hiszpanii, Izraela, Niemiec i in. Największymi klientami są: Maroc Phosphore SA Maroko, Lenzing AG, Ciech SA, Michelin, Bridgestone oraz zakłady skupione w Grupie Azoty SA.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8