Grupa Lerg sfinalizowała kupno biznesu Żywice od Grupy Ciech

Grupa Lerg sfinalizowała kupno…

Spółka Lerg S.A. podpisała z Ciech S.A. umowę kupna 100 proc. udziałów spółki Ciech Żywice, finalizując tym samym transakcję o wartości ok. 160 mln zł. Umowa wstępna została podpisana w lipcu 2020 roku, a finalizacja transakcji wymagała m.in. zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przejęcie Ciech Żywice przez Lerg to długotrwały proces, którego pierwszy - formalny - etap zostanie zakończony w dniu 1 marca.  Potencjał Ciech Żywice pozwala na kontynuowanie produkcji żywic w Nowej Sarzynie oraz dalszy rozwój technologii i sprzedaży, już w ramach Grupy Chemicznej Lerg.

Dla Ciech transakcja sprzedaży biznesu Żywice to wynik realizacji strategii na lata 2019-2021, której celem jest maksymalizacja wartości Grupy dla akcjonariuszy poprzez koncentrację na rozwoju głównych linii biznesowych o największej skali działania i wiodącej pozycji na rynkach globalnych. Przegląd opcji strategicznych dla biznesu Żywice rozpoczął się jesienią 2019 roku, od wydzielenia spółki Ciech Żywice ze spółki Ciech Sarzyna - działającego w Nowej Sarzynie producenta środków ochrony roślin. 

Firma Lerg, która staje się właścicielem biznesu Żywice, to wiodący producent żywic w Europie Środkowej, specjalizujący się w produkcji żywic poliestrowych. Ciech Żywice to z kolei jedyny w Polsce wytwórca żywic epoksydowych i dostawca żywic poliestrowych stosowanych m.in. w przemyśle farbiarskim, a także innych specjalistycznych produktów dla wielu kluczowych branż gospodarki. W ciągu ostatnich dwóch lat Ciech Żywice przeszła szereg pozytywnych zmian w tym m.in. rozbudowę portfolio o produkty wysokomarżowe, przeznaczone dla perspektywicznych branż, a także wzmocnienie działalności z obszaru R&D. Spółka eksportuje ok. 50 proc. swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich. Ciech Żywice ma swoją siedzibę w Nowej Sarzynie  i zatrudnia ok. 240 osób. W 2020 roku biznes Żywice wypracował 278 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych. 

- Rozpoczyna się nowy rozdział w historii produkcji żywic w Nowej Sarzynie. Nowy właściciel - polska firma Lerg z silną pozycją na rynku europejskim - to ogromna szansa, zarówno w wymiarze ekspansji w Europie i skutecznego konkurowania na rynkach globalnych, jak i lokalnie, dla społeczności Nowej Sarzyny i okolic. Jestem przekonany, że potencjał zakładu Ciech Żywice – zarówno produkcyjny, jak i intelektualny – posłuży do budowy silnej pozycji polskiego przemysłu produkcji żywic. Dla Grupy Ciech to kolejny krok w realizacji naszej strategii i koncentracji na rozwoju podstawowych linii biznesowych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie, przeprowadzenie i finalizację tej transakcji w tych niezwykle wymagających czasach - mówi Dawid Jakubowicz, prezes Ciech S.A. 

Oprócz działalności produkcyjnej i sprzedaży na eksport, Lerg posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe, a także współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi. Firmę cechuje duża dynamika rozwoju, która w ostatnich latach zaowocowała stworzeniem silnej, zdywersyfikowanej grupy chemicznej o globalnym zasięgu.

- Nabycie spółki Ciech Żywice jest kontynuacją długoterminowej strategii budowania silnej i bezpiecznej Grupy Chemicznej Lerg. Dzięki pozyskaniu Spółki poszerzamy nie tylko portfolio m.in. o produkcję żywic epoksydowych, łączymy także cele biznesowe, wizję i wartości, rozbudowujemy zespół współpracowników, gromadzimy doświadczenia oraz know-how. Wszystko to w połączeniu stanowi wartość dodaną dla naszych obecnych i przyszłych klientów w Polsce i na świecie - mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny firmy Lerg.

W transakcji firmie Lerg S.A. doradzało Pekao Investment Banking (doradca finansowy), Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. oraz BIL Kancelaria Prawna (doradcy prawni),a Grupę Ciech wspierał Rothschild& Co (doradca finansowy) oraz Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (doradca prawny). 

W Nowej Sarzynie funkcjonuje także spółka Ciech Sarzyna - największy polski producent środków ochrony roślin. Firma należąca do Grupy Ciech zatrudnia ponad 200 osób, działa na ok. 40 rynkach i oferuje szeroką gamę środków ochrony roślin. 


Czytaj więcej:

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych, żywic do farb, formaliny oraz produktów do renowacji karoserii samochodowej marki Polfill

Polska