Grupa MOL publikuje wyniki za drugi kwartał - najlepszy w historii spółki

Grupa MOL publikuje wyniki…

Grupa MOL ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2021 r. Wynik EBITDA za pierwszych sześć miesięcy roku wyniósł 1,56 mld USD, a w samym drugim kwartale wynik ten wzrósł rok do roku o 153% osiągając historyczne maksimum na poziomie 893 mln USD. Wpłynęły na to m.in. korzystne warunki makro na rynku ropy, rekordowe marże petrochemiczne i wzrost sprzedaży spowodowany zniesieniem restrykcji związanych z pandemią. Solidne wyniki za drugi kwartał pozwoliły na skorygowanie prognozy wyniku za cały rok 2021 do 3 mld USD, przy wcześniejszej prognozie na poziomie 2,3 mld USD.

– Miło mi poinformować o rekordowym kwartale w historii Grupy MOL. Nasz odporny, zintegrowany model biznesowy pozwolił nam nie tylko skutecznie działać w warunkach pandemii, ale też efektywnie wykorzystać odbicie, którego doświadczamy. Wynik EBITDA za drugi kwartał na poziomie 893 mln USD pozwala nam na podniesienie całorocznej prognozy z 2,3 do 3 mld USD. Cieszę się również z postępów naszych strategicznych projektów i tego, jak realizujemy długofalowe cele określone na rok 2030 i dalej – powiedział Zsolt Hernádi, prezes i CEO Grupy MOL.

W segmencie Downstream, wynik EBITDA za drugi kwartał wzrósł o 305% rok do roku, do poziomu 447 mln USD, m.in. dzięki stopniowej poprawie marż rafineryjnych po spadkach z drugiego kwartału 2020 r. oraz znakomitym wynikom sektora petrochemicznego. W całym półroczu, segment ten zanotował wynik o 73% wyższy niż rok wcześniej. Wyniki segmentu napędzane były głównie dzięki rekordowym marżom petrochemicznym, które w kwietniu br. sięgnęły w Grupie 1035,8 euro za tonę. Segment Downstream stał się w ten sposób najbardziej dochodowym segmentem w Grupie, przynosząc w drugim kwartale 307 mln USD wolnych przepływów pieniężnych. Na koniec drugiego kwartału najważniejsza inwestycja w tym segmencie – projekt Poliole – była ukończona w 84%.

Segment Upstream w drugim kwartale zanotował wynik EBITDA na poziomie 336 mln USD, notując dokładnie trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. W całym półroczu, segment ten przyniósł natomiast 645 mln USD, czyli o 117% więcej niż przed rokiem, dzięki stale rosnącym cenom ropy i gazu. Produkcja tych surowców nieznacznie spadła w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. (-5%), do poziomu 111,2 tys. boe dziennie, w związku z pracami konserwacyjnymi w UK, naturalnym spadkom w UK i Europie Środkowo-Wschodniej, a także niższej produkcji złoża ACG w związku z rosnącymi cenami ropy naftowej. Segment Upstream wciąż przynosi znaczną część dochodów grupy, a w drugim kwartale przyniósł przepływy pieniężne na poziomie 230 mln USD – więcej niż kwartał wcześniej oraz przed rokiem.

Segment Usług konsumenckich poprawił wynik EBITDA w drugim kwartale o 48%, notując rekordowe 164 mln USD. W całym półroczu przyniósł natomiast 230 mln USD wolnych przepływów pieniężnych - o 50% więcej niż rok wcześniej. Zniesienie restrykcji związanych z pandemią na rynkach europejskich pozytywnie wpłynęło zarówno na poziom sprzedaży, jak i marży pozapaliwowej, która zanotowała wzrost o 34% w drugim kwartale. Wpłynęły na to dobre wyniki w wielu kategoriach na rynkach węgierskim, rumuńskim, czeskim i słowackim. W ujęciu kwartalnym, całkowita sprzedaż wzrosła o 25%, dzięki zwiększonej, w ślad za zniesieniem restrykcji, aktywności podróżnych. W drugim kwartale, MOL wraz ze swoją spółką zależną INA, zdecydował się przejąć OMV Słowenia wraz ze 120 stacjami paliw i biznesem hurtowym. Liczba punktów Fresh Corner wzrosła natomiast do 1008, w porównaniu z 984 kwartał wcześniej.

W segmencie Gas Midstream, wynik EBITDA w drugim kwartale spadł o 48% rok do roku, do poziomu 23 mln USD w związku ze spadkiem wpływów z przesyłu oraz działalności koncesjonowanej, na co wpłynęły istotnie zmniejszona przepustowość transgraniczna i zapotrzebowanie na przesył. Wielkość przesyłu krajowego wzrosła w drugim kwartale o 32%, z kolei przesył transgraniczny (na Ukrainę, do Rumunii, Chorwacji i Słowacji) zmniejszył się o niemal 87%.

rekordowy-kwartal-grupy-mol


Czytaj więcej: