Grupa Plast-Box – rosną przychody, marże pod presją

Grupa Plast-Box – rosną przychody…
Grupa Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, po trzech kwartałach 2021 roku osiągnęła przychody na poziomie 197,6 mln zł, co jest wynikiem lepszym o 25,6% od zeszłorocznych 157,4 mln zł. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 10,8 mln zł, EBITDA22,3 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto 9,0 mln zł.

- Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł niespotykaną od wielu lat dynamikę zmian rynkowych. Sytuacja na rynku komponentów i surowców jest bezprecedensowa na skalę światową. Ceny naszego kluczowego surowca do produkcji osiągnęły rekordową zmienność oraz niespotykany od lat poziom wzrostu, zdecydowanie wpływając na ograniczenie zysków. Dzięki determinacji w zdobywaniu komponentów i realizacji poszczególnych kontraktów, dynamicznie zwiększamy przychody - ocenia Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A.  

Niezmiennie największy udział w przychodach Grupy miała jednostka dominująca, której sprzedaż w ciągu 9 m-cy2021 roku wyniosła 153,4 mln zł i była o 38,8% wyższa rok do roku. Jednocześnie stanowiła ona 77,6% przychodów całej Grupy Kapitałowej. Narastająco po trzech kwartałach 2021 roku jednostkowy zysk netto wyniósł 4,1 mln zł, w porównaniu z zyskiem w wysokości 6,1 mln zł w 2020 roku.

Pozytywny wpływ na skonsolidowane przychody tego okresu miała dwucyfrowa dynamika sprzedaży zrealizowana w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, związana między innymi ze wzrostem wolumenu sprzedaży. O ponad jedną trzecią urosły wpływy z rynku polskiego do 84,8 mln zł.

Na krajowym rynku udziały w przychodach Grupy wyniosły42,9%. Na rynkach eksportowych przychody osiągnęły wartość 112,9 mln zł, czylio 30,5 % więcej niż przed rokiem. Wyniki te przełożyły się na umocnienie udziału eksportu do 57,1% w ogólnej sumie przychodów Grupy Kapitałowej.
Spadek wskaźników finansowych Grupy Plast-Box w trzecim kwartale 2021 w porównaniu do trzeciego kwartału 2020wynika zasadniczo ze spadku marży brutto, co bezpośrednio wiąże się ze wzrostem cen surowców, opakowań, materiałów produkcyjnych, kosztów transportu i wynagrodzeń.

- Podobnie jak inni producenci, znaleźliśmy się pod silną presją galopującego wzrostu cen,uderzających w rentowność na poziomie operacyjnym. Pracujemy nad optymalizacją rosnących kosztów i efektywnością, stawiając sobie za cel utrzymanie skali działalności i konkurencyjnej pozycji na rynku - podsumowuje Grzegorz Pawlak.

plast-box-produkcja

Czytaj więcej:
Wiadra 61