Hiszpania planuje zebrać 724 miliony EUR dzięki "podatkowi od plastiku"

Hiszpania planuje zebrać 724…

Hiszpański gabinet zatwierdził we wtorek 2 czerwca br. projekt ustawy wprowadzającej nowy podatek od tworzyw sztucznych. Według oświadczenia tamtejszego Ministerstwa ds. Przemian Ekologicznych i Wyzwań Demograficznych, opłata dotyczyć ma wprowadzania na rynek opakowań z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

- Od 2021 roku wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące plastikowych artykułów jednorazowego użytku. Producenci tworzyw sztucznych będą zaangażowani w gospodarkę odpadami. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie podatku od jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych - powiedziała podczas konferencji prasowej Teresa Ribera, szefowa resortu ekologii.

Ministerstwo poinformowało, że na podstawie danych z 2017 r., dochody z podatków ekologicznych stanowiły 1,83% produktu krajowego brutto Hiszpanii, w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 2,40%. "Hiszpania ma piąty najniższy stosunek dochodów środowiskowych do PKB w całej UE'' - głosi ministerialny komunikat.

Ministerstwo ds. Przemian Ekologicznych przewiduje, że wysokość proponowanego podatku będzie wynosiła 0,45 EUR za każdy kilogram opakowań z tworzyw sztucznych. Według wyliczeń resortu roczne dochody z tytułu tych opłat miałyby wynieść około 724 mln EUR, w oparciu o dane z 2017 r.

Ustawa zostanie przedstawiona w Kongresie Deputowanych - izbie niższej Kortezów Generalnych - dwuizbowego parlamentu hiszpańskiego, do końca 2020 roku i prawdopodobnie zostanie zatwierdzona na początku przyszłego roku.

JL

Źródło: El Pais