IX edycja konkursu Złoty Medal Chemii

IX edycja konkursu Złoty Medal…

W tym roku młodzi naukowcy już po raz dziewiąty będą mogli ubiegać się o Złoty Medal Chemii. Nagroda przyznawana jest autorom najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich obronionych w Polsce. Do rywalizacji mogą być zgłaszane prace z dziedziny chemii oraz jej pogranicza z biologią bądź fizyką. Organizatorem Złotego Medalu Chemii jest Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz firma DuPont, która jest fundatorem nagród dla zwycięzców.

- Głównym celem konkursu Złoty Medal Chemii jest zachęcenie najzdolniejszych studentów do zaangażowania się w działalność naukową lub związaną z wdrażaniem osiągnięć naukowych do przemysłu - mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN. - Cieszy nas fakt, że z roku na rok zainteresowanie konkursem rośnie. Z każdą edycją obserwujemy także coraz wyższy poziom zgłaszanych prac.

Konkurs wspiera absolwentów studiów I stopnia, którzy rozpoczynają swoją drogą zawodową. Pozwala im nabrać wiary w swoją wiedzę i kompetencje, zostać zauważonym w świecie nauki oraz zdobyć dofinansowanie na realizację kolejnych projektów.

Na zdobywcę Złotego Medalu czeka nagroda w wysokości 10 tys. złotych, natomiast laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio kwoty 5 oraz 2,5 tys. złotych. Dodatkowo finaliści, którzy są autorami prac z zakresu biotechnologii przemysłowej i materiałów zaawansowanych, mogą otrzymać specjalne wyróżnienia od firmy DuPont w formie trzech nagród w wysokości 2 tys. złotych. Ponadto wszyscy finaliści otrzymają możliwość odbycia stażu naukowego z możliwością zrealizowania zaproponowanych przez siebie badań w formie krótko- lub długoterminowych projektów przeprowadzonych bezpłatnie w laboratoriach Instytutu.

Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby zostać finalistą?

Komisja konkursowa przy wyłanianiu najlepszych prac będzie kierowała się wartością naukową, dorobkiem publikacyjnym autora, praktycznym znaczeniem otrzymanych materiałów, wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielnością w prowadzeniu badań. W poprzednim roku główną nagrodę przyznano Hubertowi Jóźwiakowi, absolwentowi Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu za pracę pod tytułem “Ab initio calculations of quantum scattering and generalized spectroscopic cross section”.

- Dzięki zaangażowaniu w organizację konkursu Złoty Medal Chemii możemy wspierać badaczy na starcie ich kariery naukowej. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią działań podejmowanych na rzecz rozwoju polskiej nauki - mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.

Nad przedsięwzięciem honorowy patronat sprawują: prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. Izabela Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

Do zeszłorocznej edycji zgłoszono 60 prac z 15 uczelni. 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do II etapu, w którym autorzy zaprezentowali przed komisją konkursową wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Nabór zgłoszeń do IX edycji Złotego Medalu Chemii rozpocznie się 3 czerwca i potrwa do 11 października br. Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin, będą dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.


Czytaj więcej:
Konkursy 174