Inicjatywa dla bezpieczeństwa w branży chemicznej

Inicjatywa dla bezpieczeństwa w branży chemicznej
W ubiegłym tygodniu Polska Izba Przemysłu Chemicznego poinformowała o uruchomieniu autorskiego programu "Bezpieczna Chemia". Program poświęcony jest kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa i skierowany został do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Inicjatywa jest zintegrowana z działalnością Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego, działającej w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Partnerami strategicznymi są PKN Orlen i Grupa Azoty, zaś patronem honorowym programu została Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Program realizowany jest pod hasłem: "Bezpieczna chemia = bezpieczna praca". Do głównych jego celów należą:
  • promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego,
  • wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
  • propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa,
  • promocja najlepszych dostępnych w dziedzinie BHP praktyk,
  • podnoszenie świadomości w zakresie BHP i PPOŻ,
  • informowanie partnerów programu o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym.
Program dedykowany jest przede wszystkim członkom Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a jego odbiorcami są głównie pracownicy sektora chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem najwyższego i średniego szczebla kierowniczego odpowiedzialnego za zapewnienie właściwych warunków BHP i PPOŻ.

- BHP i bezpieczeństwo procesowe w przemyśle chemicznym to w dzisiejszych czasach priorytety - mówi dr Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. - Program "Bezpieczna Chemia" był przygotowywany w Izbie już pod koniec zeszłego roku, a obecnie zaczyna stanowić platformę propagowania najlepszych praktyk i wymiany doświadczeń w zakresie usprawniania systemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach chemicznych. Program ma bezustannie ewaluować i być rozwijany. Tak aby mógł stanowić dobre wsparcie dla zaangażowanych w program podmiotów. Nigdy nie jest za wiele działań podnoszących poziom bezpieczeństwa procesowego oraz przypominających o zachowaniu maksimum bezpieczeństwa pracy, szczególnie w przemyśle chemicznym.

Izba uruchomiła specjalny portal www.programbezpiecznachemia.pl dedykowany programowi oraz promocji zasad bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego.