Inwestycja za 62 mln zł w Rokicie

Inwestycja za 62 mln zł w… Firma PCC Rokita uruchomiła w Płocku nową wytwórnię etoksylatów. Koszt inwestycji wyniósł 62 mln zł.

Instalacja swoją działalność rozpoczęła w ramach utworzonej w strukturze Grupy PCC Rokita spółki PCC Exol. Lokalizacja nowej instalacji etoksylacji została wybrana nieprzypadkowo. Wybudowano ją na terenie przyległym do PKN Orlen tak aby móc przetwarzać podstawowy surowiec do produkcji etoksylatów, czyli tlenek etylenu na miejscu, bez konieczności jego późniejszego transportu. Produkty z nowej instalacji znajdą szerokie zastosowania przemysłowe, m.in. w chemii gospodarczej, środkach higieny osobistej oraz przemyśle tekstylnym. Będą tez stosowane jako środki zwilżające, emulgatory, środki pomocnicze w przemyśle papierniczym, metalurgicznym, tworzywowym.

Ze względu na właściwości fizykochemiczne tlenek etylenu jest tzw. surowcem trudnym. Instalację etoksylacji zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić jej dalsze rozbudowanie. Już pierwszy etap rozbudowy, polegający na dostawieniu kilku aparatów w obrębie instalacji procesowej umożliwił niemalże dwukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych. Na terenie inwestycji przewidziano również miejsce na wybudowanie dodatkowych zbiorników magazynowych dla surowców i produktów oraz dwóch dodatkowych reaktorów oksyalkilenowania.

Nowa technologia etoksylacji pozwala otrzymać wyroby o najwyższej jakości przy jednoczesnej poprawie współczynnika zużycia surowców i mediów technicznych. Elastyczność produkcji sekcji reakcyjnej nowej instalacji gwarantuje również odbieranie szerokiej gamy niejonowych związków powierzchniowo czynnych w zależności od aktualnych potrzeb odbiorców.

Czytaj więcej:
Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych
 

Aktualizacja

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4

Reportaże

Forum