Jak będzie rozwijać się robotyka - Dni Otwarte w firmie Lenze

Jak będzie rozwijać się robotyka…

W dniach 26 -28 lutego br. w Katowicach odbyły się dni otwarte zorganizowane przez czterech międzynarodowych liderów technologicznych działających w Polsce - Balluff, Lenze, Fanuc i Schunk. W wydarzeniu wzięło udział ponad stu przedstawicieli firm zainteresowanych pozyskaniem wiedzy na temat możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych w produkcji przemysłowej. 

Automatyka i robotyka przemysłowa należą do grona najszybciej rozwijających się działów techniki. Wraz z rozwojem oferty liderów tej branży rosną zarówno możliwości, jak i dostęp do innowacyjnych produktów. W Polsce oferują je m.in. firmy Balluff, Lenze, Fanuc i Schunk, które już po raz trzeci połączyły siły, by przybliżyć polskim firmom swoje najnowsze rozwiązania i innowacje technologiczne, a także podzielić się doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z klientami na międzynarodowym rynku. 

Wydarzenie odbyło się w siedzibie firmy Lenze w Katowicach, gdzie przez trzy dni rozmawiano o obecnej sytuacji polskiego przemysłu, najbardziej aktualnych wyzwaniach producentów, a także możliwościach jakie dzisiejsza technologia oferuje zakładom produkcyjnym. Podczas każdego dnia wydarzenia odbywały się ciekawe wykłady, inspirujące prezentacje najnowszych produktów oferowanych przez organizatorów, a także warsztaty, podczas których uczestnicy dni otwartych mogli przekonać się o tym, jak prezentowane produkty sprawują się w rzeczywistości, a także przedyskutować swoje obserwacje z praktykami. 

Prezentacja przygotowana przez Ryszarda Szymika z firmy Lenze została poświęcona spójnej platformie autoryzacji Lenze - od poziomu sterowania, poprzez poziom wykonawczy, aż po elektromechanikę. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że system ten zapewnia zupełnie nowe możliwości w produkcji, odpowiadając na zapotrzebowanie dzisiejszego środowiska rynkowego w budowie maszyn, do którego należą m.in. indywidualizacja, cyfryzacja, braki w zasobach, troska o bezpieczeństwo oraz nowe modele biznesowe. 

Technologia Lenze pozwala sprostać tym wyzwaniom dzięki wysokowydajnym urządzeniom systemowym do skutecznej automatyzacji. Odpowiednia wiedza, technologia i sprzęt pozwalają producentom zwiększać elastyczność w produkcji, lepiej zarządzać informacjami, tworzyć łatwiejsze oprogramowania, a także zwiększać świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy. Specjaliści Lenze towarzyszą swoim klientom w ich podróży do Przemysłu 4.0 i wspierają cyfrową transformację.


Szymon Gumółka z firmy Balluff opowiedział o rewolucji Przemysłu 4.0, która stawia przed producentami szereg nowych możliwości. Działania tej firmy opierają się na digitalizacji, która wykorzystuje dane i generuje wartości dodane (głównie zwiększa elastyczność i wydajność) dla klienta poprzez rozszerzenie możliwości rozwiązań sprzętowych. Wszystko zaczyna się od chęci zmiany na lepsze, tak aby cała firma lepiej funkcjonowała i przynosiła większe zyski.

W pierwszej kolejności należy zdobyć odpowiednią wiedzę, potem zbudować plan działania, aby w końcu przejść do stopniowego wprowadzania zmian. Oczywiście nie można zapominać o potrzebie mierzenia efektów prowadzonych działań. Balluff zapewnia swoim klientom niezawodną sensorykę, systemy identyfikacji optycznej oraz RFID, niezawodne i ekonomiczne rozwiązania do sieci przemysłowych wraz z IO-Link, a także urządzenia do wizualizacji procesów.

Podczas prezentacji Mateusza Amrozińskiego, reprezentującego firmę Fanuc, uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do wnętrza fabryki. Prelegent zwrócił uwagę, że współczesne zakłady produkcyjne kryją w sobie wiele obszarów, w których roboty już dziś z powodzeniem zastępują ludzi przy realizacji zadań produkcyjnych, najczęściej monotonnych, ciężkich fizycznie i niebezpiecznych dla zdrowia. Wskazał również szereg obszarów, w których mechaniczni pracownicy mogą znaleźć się w przyszłości, by jeszcze lepiej wspierać funkcjonowanie fabryk i poprawiać komfort pracy pracowników. 

Sprzyja temu rozwój oferty producenta, który proponuje ponad 130 modeli robotów przemysłowych, a także produkty tworzone na miarę potrzeb fabryk przyszłości tj. system FIELD (Fanuc Intelligent Edge Link & Drive), umożliwiający zbieranie i analizowanie danych z warstwy produkcyjnej w celu nieustannej optymalizacji produkcji.


Robotyzacja i związana z nią technologia nieustannie się rozwija, dzięki czemu w niedługim czasie ludzie będą dysponować coraz bardziej intuicyjnymi interfejsami, by swobodnie komunikować się z maszynami w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pracownicy fabryk będą mogli pracować w bardziej komfortowym środowisku, lepiej wykorzystać osobiste kompetencje, a nawet zająć się ich rozwojem i czerpać większą satysfakcję z pracy.  Odpowiednio wdrożona robotyzacja odpłaca się wzrostem skali i efektywności produkcji, wyższą jakością produktu, a w efekcie bardziej satysfakcjonującym poziomem sprzedaży i poprawą przychodów przedsiębiorstwa.