Jak oszczędzić pieniądze monitorując układ chłodzenia form wtryskowych?

Najczęściej jest to spadek wartości podawanego medium (zazwyczaj wody) lub w ogóle jego brak. Pamiętaj, że zarówno rozkład temperatur na powierzchni formy, jak i wielkość przepływu medium muszą być utrzymane na stałym poziomie. Proces stabilny to zawsze stałe wielkości utrzymane w określonych przedziałach.

To jednak nie wszystkie niespodzianki, jakie mogą Cię spotkać ze strony układu chłodzenia formy wtryskowej. Jeżeli monitorując procesy, zauważysz wydłużony okres zamykania formy, możesz być pewny, że zmienił się czas wtrysku, a powodu powinieneś szukać w rozgrzanych elementach urządzenia. Jeżeli zaś masz problem z dłuższym czasem wypychania wyprasek, możliwe, że powstały dodatkowe opory, wzrosły siły tarcia, co prowadzi do rozgrzania wypychaczy.

A co się dzieje, jeśli nasze wypraski mają zabrudzenia, o czym może to świadczyć? Najprawdopodobniej doszło do zatarcia elementów formy i wytopienia środków konserwujących. Dlatego jego monitorowanie i przeciwdziałanie awariom to Twój priorytet.

Regulacja temperatury - Procesy cieplne

Regulowanie temperatury gniazd formujących formy wtryskowej odbywa się poprzez obieg cieczy. To dzięki niemu można podgrzać, ale także ochłodzić formę, w zależności od potrzeb. Ciepło jest doprowadzone do formy wraz z wtryskiwanym uplastycznionym tworzywem, odprowadzane zaś przez układ chłodzenia oraz wskutek strat cieplnych.

Ciepło dostając się wraz z tworzywem do formy, przepływa do ścian wypraski, następnie na powierzchnię gniazda formy, w jej głąb, by dotrzeć do ośrodka chłodzącego i napłynąć do powierzchni zewnętrznej formy. Stąd zostaje odprowadzone na zewnątrz.

Warto wziąć pod uwagę, że odbierana ilość ciepła zwiększa się wraz z większą przewodnością cieplną materiału gniazda formy, ale także w momencie, kiedy droga przewodzenia ciepła zostaje skrócona. Takie informacje niezbędne są do zrozumienia istoty działania układu chłodzenia oraz jego odpowiedniej konserwacji i obserwacji.

chłodzenie

To nie koniec problemów

Równie ważne dla bezpiecznej i efektywnej eksploatacji układu chłodzenia są kwestie związane z obiegiem wody, a zwłaszcza jej jakością. I tu także niezbędna jest ciągła kontrola oraz badania analityczne używanej wody. Jeśli zaniedbasz monitoring, możesz doprowadzić do powstania wielu niekorzystnych zjawisk, które będą miały miejsce w układzie chłodzenia: korozji, odkładania się osadów czy zakwitów mikroflory. Kontrolować powinieneś parametry fizykochemiczne, mikrobiologiczne, poziom zasolenia, a także stężenia środków korekcyjnych.

Co się stanie, jeśli zaniedbasz dozór? Otóż dość szybko będziesz mieć do czynienia z korozją elementów konstrukcyjnych, jeśli dopuścisz do zbyt wysokiego zasolenia wody. Niezbędne jest zatem, jego utrzymanie na stałym poziomie, co można osiągnąć przeprowadzając co jakiś czas odsalanie (ręczne lub mechaniczne).

forma

Najpoważniejszymi skutkami korozji są uszkodzenia układu chłodzenia formy wtryskowej a także innych urządzeń (termostatów, pomp, skraplaczy itp.), nieprawidłowy odczyn może negatywnie wpływać na materiały konstrukcyjne, związki amonowe mogą prowadzić do korozji stali galwanizowanej, zaś znajdujące się w wodzie mikroorganizmy mogą nie tylko skutkować niszczeniem elementów, ale być groźne dla osób, które obsługują układ.


brak
 

Odkamienianie, czyszczenie układów chłodzenia form wtryskowych, chłodnic, wymiennikow, dużych instalacji

Polska