Jak wyzwolić potencjał z koncepcji gospodarki cyrkularnej?

Jak wyzwolić potencjał z koncepcji gospodarki cyrkularnej?
22 czerwca w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyło się seminarium poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym zorganizowane przez firmę doradczą Deloitte. W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Sobieskiego, Konfederacji Pracodawców Lewiatan oraz firmy IKEA. Jednym z celów wydarzenia było podsumowanie posiedzenia Rady ds. Środowiska UE w sprawie pakietu dyrektyw Cricular Economy Package.

Według Sławomira Mazurka z Ministerstwa Środowiska gospodarka cyrkularna stwarza duże możliwości rozwoju ekonomicznego kraju z jednoczesnym poszanowaniem środowiska. Z kolei Łukasz Sosnowski, radca ministra w Ministerstwie Rozwoju, zadeklarował, że w planach resortu jest utworzenie specjalnej grupy dedykowanej tematowi.

- Wpisuje się ona w plan Morawieckiego opierający się na innowacji i rozwoju - powiedział Sosnowski. - W najbliższym czasie w ramach Ministerstwa Rozwoju powołany zostanie zespół do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego zadaniem będzie stworzenie polskiego planu działań w zakresie Circular Economy.

Irena Pichola, partner w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte, stwierdziła, iż polska gospodarka już jest gotowa na zmiany.

- Gospodarka o obiegu zamkniętym jest wyzwaniem i ogromną szansą dla biznesu - powiedziała Pichola. - Zmiany modeli biznesowych, odpowiadające założeniom idei gospodarki o obiegu zamkniętym, zaowocują stworzeniem nowych możliwości dla przedsiębiorstw. Potencjał zmian w skali europejskiej jest ogromny. Powinniśmy wykorzystać szanse, jakie zapewniają nam odpowiednie fundusze i programy europejskie i skupić się na inicjatywach powiązanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, inwestować oraz opracowywać innowacyjne produkty i usługi, w celu zdobycia trwałej przewagi nad konkurencją.

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że istotną kwestią w zakresie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym jest zrozumienie i rozpowszechnienie przez biznes wiedzy o profitach płynących z wdrażania tego rozwiązania. Z analiz Komisji Europejskiej wynika, że dzięki gospodarce cyrkularnej europejskie przedsiębiorstwa mogą osiągać m.in. oszczędności rzędu 600 mld euro, co w przeliczeniu na udział w rocznym obrocie tych firm dałoby 8 proc. Jedynie rosnąca świadomość znaczenia tego problemu w biznesie, a także większa dbałość rządów o prowadzenie inwestycji wspierających recykling oraz wdrażanie regulacji dotyczących przetwarzania, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów, pozwolą wygenerować potencjał do osiągania zysków dla polskiej gospodarki.

Zdaniem obecnych przedsiębiorców, firmy muszą się liczyć ze zwiększeniem swojej roli w tworzeniu zrównoważonej gospodarki poprzez uwzględnianie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w procesach projektowania i produkcji. Wzywają oni również do wzmocnienia systemu zwiększonej odpowiedzialności producenta, w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązków dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów oraz większego wsparcia podmiotów zajmujących się ich zbiórką i przetwarzaniem.

Komisja Europejska prowadzi obecnie prace na ten temat propozycji regulacji unijnych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.