Joint venture BASF i Sinopec

Joint venture BASF i Sinopec
BASF i Sinopec chcą rozbudować joint venture w Nanjing w Chinach.

BASF i SINOPEC badają możliwości rozbudowy ich zintegrowanego petrochemicznego joint venture BASF-YPC w Nanjing w Chinach. W tym celu podpisały stosowną deklarację intencji. W planie jest budowa nowej instalacji do produkcji kwasu akrylowego z roczną zdolnością produkcyjną 160 tys. ton oraz nowej instalacji akrylanu butylu. Dodatkowo mają być zwiększone możliwości instalacji 2-propyloheptanolu, monomerów styrenu i niejonowych surfaktantów. Zawarta w aktualnie realizowanym projekcie rozbudowy instalacja superabsorbera (SAP) będzie pobierała surowce z planowanej nowej instalacji kwasu akrylowego. Ponadto ma zostać zbudowana nowa w skali światowej instalacja przekształcania nadtlenku wodoru w tlenek propylenu (HPPO). Razem nowe inwestycje będą kosztowały około miliarda dolarów.

Ostateczny kształt planowanych inwestycji zostanie określony zgodnie ze studium wykonalności dla poszczególnych projektów. Planowane inwestycje stanowią uzupełnienie bieżących inwestycji rzędu 1,4 mld USD w najnowocześniejsze technologie produkcji specjalistycznych chemikaliów na rynek chiński. Projekt ten jest zrealizowany w około 50 proc. Klienci pochodzą z wielu branż takich jak budownictwo, elektronika, przemysł farmaceutyczny, motoryzacja i przemysł chemiczny.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska