KE zgadza się na przejęcie A. Schulmana przez LyondellBasell

KE zgadza się na przejęcie…
Po rozpatrzeniu wniosku z 23 maja br., Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie przedsiębiorstwa A. Schulman z USA przez LyondellBasell Industries N.V. z siedzibą w Holandii.

A. Schulman jest jednym z największych amerykańskich producentów wysokowydajnych mieszanek, kompozytów i żywic do tworzyw sztucznych. LyondellBasell zaś to koncern o zasięgu globalnym, działający w branżach: chemikaliów, rafinacji oraz tworzyw sztucznych. Firma należy do największych na świecie producentów polietylenu i polipropylenu,a jej roczna sprzedaż wynosi 34,5 mld USD.

Po przeprowadzeniu badania rynku Komisja stwierdziła, że planowana koncentracja nie budzi obaw o naruszenie zasad konkurencji. Komisja stwierdziła również, że stosunki pomiędzy przedsiębiorstwami nie budzą obaw dotyczących naruszenia zasad konkurencji ze względu na pozostałych dostawców działających rynku.

O decyzji LyondellBasell o przejęciu firmy A. Schulman za łączną kwotę 2,25 mld USD władze firmy poinformowały już 15 lutego br. Holenderski koncern nabędzie za gotówkę 100% udziałów w Schulmanie za cenę 42 USD za akcję, przejmie też niespłacone długi i zobowiązania finansowe.Zakończenie transakcji planowane jest na drugą połowę 2018 roku.

- Przejęcie Schulmana jest naturalnym przedłużeniem naszej obecnej działalności. To połączenie pozwoli zapewnić naszym klientom szerszą gamę innowacyjnych rozwiązań w obsłudze szybko rozwijających się rynków, takich jak np. opakowania - napisał Bob Patel, prezes zarządu LyondellBasell, w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej koncernu.

JL
Źródło: ec.europa.eu, LyondellBasell