Kalibracja wtryskarki w zakładzie przetwórcy

Kalibracja wtryskarki w zakładzie przetwórcy
Kalibracja pracy wtryskarek zalecana jest wszystkim, którzy pracują na używanych maszynach. Chcąc być pewnym jakości prowadzonej produkcji należy mieć bowiem gwarancję odpowiedniej jakości posiadanych narzędzi. Zasada ta obejmuje również wtryskarki.

Kalibracja wtryskarki w zakładzie produkcyjnym połączona jest z przeprowadzaniem okresowych przeglądów maszyny. Każdy z producentów wtryskarek posiada najpewniej dla swych maszyn plan okresowych przeglądów. Plan ten zawiera z reguły zestaw czynności jakie należy przeprowadzić po przepracowaniu przez maszynę określonej liczby godzin.

Warto wiedzieć, że kalibracja wtryskarki u użytkownika wykonywana jest w podobny sposób jak kalibracja wykonywana przez producenta. Działanie należy zacząć od ustawienia ciśnień pompy napędowej. Następnie kontroluje się poszczególne parametry pracy wtryskarki.

Zwykle w ramach przeglądów rocznych zaleca się także przeprowadzenie kalibracji maszyny. Istotą kalibracji wtryskarki pracującej jest udzielenie użytkownikowi maszyny gwarancji prawidłowych i powtarzalnych nastaw maszyny. Kalibracja maszyny jest zadaniem kompleksowym. W ramach kalibracji nastaw maszyny dąży się do takiego ustawienia parametrów pracy wtryskarki, by odchyłki poszczególnych parametrów nie przekraczały wartości przypisanych do nich tolerancji.


O potrzebie kalibracji wtryskarki użytkownik maszyny może się przekonać dokonując kilku prostych czynności kontrolnych lub z kontroli parametrów pracy maszyny. Nowoczesne wtryskarki wyposażone są w narzędzia pozwalające na kontrolę wybranych parametrów podczas każdego cyklu. O potrzebie kalibracji maszyny mogą sygnalizować różnice zaobserwowane w kolejnych cyklach dla poduszki tworzywa, ciężaru wypraski, czasu cyklu, temperatur na poszczególnych strefach.

Poduszka tworzywa
Poduszka tworzywa zależy od poprawności działania zaworu zwrotnego. By skontrolować stan zaworu zwrotnego należy w pierwszym cyklu wypełnić formę tworzywem. Po wtrysku forma powinna pozostać zamknięta. Po ochłodzeniu stopu i zakrzepnięciu przewężki należy ponownie przeprowadzić fazę wtrysku. Dla kolejnego wtrysku należy zastosować maksymalne ciśnienie wtrysku. Po wykonaniu kolejnego wtrysku należy sprawdzić położenie ślimaka (poduszki tworzywa). Jeśli zawór zwrotny pracuje prawidłowo wskazanie wielkości poduszki powinno pozostać bez zmian lub zmienić się w granicach dopuszczalnej tolerancji, czyli. +/- 0,1 mm.

Ciężar wtrysku
Należy tu zastosować metodę kontrolną, która polega na określeniu powtarzalności ciężaru wtrysku. Podczas próby należy dokonać kilku wtrysków z jednakowymi nastawami. Uzyskane w wyniku tych cykli wypraski powinno się zważyć. Jeśli zaobserwowane zostaną różnice w ciężarze wyprasek może to świadczyć o braku powtarzalności parametrów pracy maszyny.

Czas cyklu
Powtarzalność czasu cyklu można sprawdzić podczas wykonywania pomiarów powtarzalności ciężaru wtrysku. Po wykonaniu przez maszynę kilku kolejnych cykli i porównaniu do siebie wartości poszczególnych czasów cyklu, należy stwierdzić, czy rozbieżność wyników mieści się w granicach tolerancji (powtarzalność) lub czy odbiega od założonej tolerancji (negatywny wynik badania).