Kampania PlasticsEurope Polska o tworzywach

Kampania PlasticsEurope Polska…

Trwa informacyjna kampania citylight zorganizowana przez Fundację PlasticsEurope Polska, poświęcona korzyściom dla ochrony klimatu i zasobów naturalnych wynikającym ze stosowania nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia.

Na 100 nośnikach typu citylight w Warszawie, nieodpłatnie udostępnionych przez partnera kampanii, firmę Clear Channel Poland, zawisł plakat symbolicznie przedstawiający dom, samochód, samolot, śmigło wiatraka oraz opakowanie. Plakat promuje powszechnie stosowane tworzywa sztuczne jako materiały efektywnie wykorzystujące zasoby naturalne i przyczyniające się do oszczędności energii.

Organizatorzy kampanii z PlasticsEurope Polska pragną pokazać, że w motoryzacji tworzywa sztuczne obniżają ciężar pojazdów i zużycie paliwa; w izolacji budynków ograniczają straty energetyczne związane z ogrzewaniem mieszkań. Są także nieodzowne przy budowie turbin wiatrowych i kolektorów słonecznych. Szacuje się również, że gdyby w samych tylko opakowaniach zastąpiono tworzywa sztuczne innymi materiałami to masa opakowania wzrosłaby czterokrotnie, koszty produkcji zwiększyłyby się dwukrotnie, a ogólne zużycie energii wzrosłoby aż o 150 proc.

Plakat reklamowy kampanii Plastics Europe Polska

Użycie tworzyw sztucznych w celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa jazdy w samochodach nie dziwi nikogo. Mało kto jednak wie, że aż 40 proc. z tych tworzyw wykorzystuje się w celu zmniejszenia masy samochodu, dzięki czemu można znacznie obniżyć zużycie paliwa oraz emisję CO2. Mniejsza masa nowoczesnego samochodu, uzyskana dzięki zastosowaniu elementów z tworzyw sztucznych, przekłada się na oszczędność ponad 500 l paliwa w okresie użytkowania samochodu. Podobnie jest w lotnictwie. W nowoczesnych samolotach zaawansowane technologicznie kompozyty z tworzyw sztucznych zmniejszają masę samolotu, a tym samym zużycie paliwa.

Ponieważ ok. 40 proc. zużycia energii pierwotnej na całym świecie przypada na budynki, optymalna izolacja stała się jednym z najważniejszych zadań, które umożliwią realizację celów konwencji z Kioto. Ogromną rolę odgrywają zatem materiały izolacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, które mogą zarówno utrzymywać ciepło w budynkach, jak i nie dopuszczać do nagrzewania się budynków.

Nowoczesne tworzywa sztuczne umożliwiają także projektantom i konstruktorom optymalne wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Przykładem tego mogą być wirniki turbin wiatrowych lub panele fotowoltaiczne w kolektorach słonecznych, które dzięki plastikowym elementom mogą pracować dłużej i bardziej wydajnie. Poprzez recykling i odzysk odpadów z tworzyw sztucznych można odzyskać materiał, np. z 30 zużytych butelek typu PET można wytworzyć bluzę polarową, lub zmagazynowaną w nich energię. Przyczynia się to do oszczędzania zasobów naturalnych.

- Mamy nadzieję, że nieco tajemnicze piktogramy na naszych plakatach w zestawieniu z hasłem „Tworzywa sztuczne w różnych zastosowaniach – to oszczędność energii i zasobów naturalnych” zwrócą uwagę warszawiaków na fakt, że oszczędność energii to nie tylko wyłączenie zbędnej żarówki, a ochrona zasobów naturalnych to nie tylko zakręcanie kapiącego kranu. To także niewidoczne na co dzień korzyści płynące ze stosowania nowoczesnych materiałów w wyrobach codziennego użytku - mówi dr Grzegorz Rytko, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska. - Tworzywa sztuczne są także cennym materiałem do powtórnego wykorzystania, który nie powinien trafiać na wysypiska. Odpady z tworzyw sztucznych, poza możliwością ich powtórnego wykorzystania podczas recyklingu, można przetworzyć w doskonałe paliwo, można więc odzyskać zmagazynowaną w nich energię. W ten sposób bezpośrednio uczestniczą w procesie oszczędzania zasobów naturalnych – dodaje Grzegorz Rytko.

Kampania citylight to część projektu realizowanego w ramach Kampanii na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia. W ramach tej kampanii, we wrześniu, TV Biznes wyemituje cykl programów „Tworzymy dobry klimat” o roli tworzyw sztucznych w oszczędności energii i ochronie klimatu w głównych obszarach powszechnego wykorzystania tych materiałów. Cztery odcinki z udziałem ekspertów z Fundacji PlasticsEurope Polska i Fundacji Nasza Ziemia poświęcone będą opakowaniom, produkcji energii, transportowi i budownictwu.

Uzupełnieniem kampanii promującej zrównoważony rozwój będzie ogłoszony w rozpoczynającym się roku szkolnym 2009/2010 konkurs grantowy dla szkół, w którym Fundacja PlasticsEurope Polska ufundowała cztery granty w wysokości 5 tys. zł. To już trzecia edycja konkursu, realizowanego wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia. Tym razem jego hasłem będzie myśl przewodnia plakatu „Tworzywa sztuczne w różnych zastosowaniach to oszczędność energii i surowców naturalnych”.

Zadaniem uczestników konkursu będzie zaprojektowanie akcji informacyjnej, która pokaże, w jaki sposób tworzywa wykorzystywane są w życiu codziennym oraz jakie przynosi to korzyści ekologiczne i ekonomiczne.


Czytaj więcej:

Reportaże

Forum