Kampania społeczna PlasticsEurope Polska

Kampania społeczna PlasticsEurope Polska
Rusza kampania społeczna Fundacji PlasticsEurope Polska. Jej celem jest przekonanie do prowadzenia segregacji odpadów z tworzyw sztucznych.

Fundacja PlasticsEurope Polska, zrzeszająca producentów tworzyw sztucznych zachęca do segregowania odpadów. Z tego też powodu organizuje ogólnopolską społeczną kampanię billboardową, której hasłem jest zawołanie: - "Chroń klimat i środowisko. Segreguj odpady z tworzyw sztucznych - odzyskuj materiał lub energię".

Miesięczna kampania edukacyjna będzie realizowana na 400 nośnikach citylight Clear Channel Poland w 16 miastach Polski. Plakat promujący kampanię przedstawia żarówkę połączoną z torebką foliową, co symbolizuje główny przekaz kampanii mówiący, że wszystkie odpady z tworzyw sztucznych, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane. Grafice towarzyszy informacja: "Z jednej torebki foliowej odzyskasz energię na 10 minut świecenia 60 W żarówki".

Kampania społeczna PlasticsEurope Polska

- Celem naszej akcji jest zachęcenie Polaków do segregacji odpadów. Chcemy uświadomić społeczeństwu, że tworzywa sztuczne są cennym materiałem do powtórnego wykorzystania, który nie powinien trafiać na wysypiska. Odpady z tworzyw sztucznych, poza możliwością ich powtórnego wykorzystania podczas recyklingu, stanowią doskonałe paliwo. Wykorzystane jako alternatywne źródło energii uczestniczą w procesie oszczędzania zasobów naturalnych. Troska o odpady z tworzyw sztucznych to element stylu życia, który promujemy - tłumaczy dr Grzegorz Rytko, dyrektor PlasticsEurope Polska.

Poprzez recykling i odzysk odpadów z tworzyw sztucznych można odzyskać cenny materiał. Dla przykładu z 30 zużytych butelek typu PET można wytworzyć bluzę polarową lub też zmagazynowaną w nich energię. Przyczynia się to do oszczędzania zasobów naturalnych. Partnerami kampanii są Fundacja Nasza Ziemia i Clear Channel Poland.

PlasticsEurope Polska to fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych działających w naszym kraju. Jest częścią europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope, które funkcjonuje w Europie Centralnej. PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, a jego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90 proc.

Czytaj więcej: Ekologia 245