Kauczuki Lanxess na targach technologii oponiarskich

Kauczuki Lanxess na targach… Podczas targów Tire Technology Expo, które odbędą się w Hanowerze w dn. 16-18 lutego, należąca do koncernu Lanxess jednostka Tire and Specialty Rubbers (TSR) zaprezentuje swoje najnowsze propozycje dla przemysłu oponiarskiego. Eksperci Lanxess omawiać będą potencjalne udoskonalenia wynikające z zastosowania funkcjonalizowanej gumy oponiarskiej (takiej jak S-SBR czy NdBR) oraz własności gumy NdBR, która odgrywa szczególnie istotną rolę w produkcji opon o wysokich parametrach.

Jednym z szeroko dyskutowanych w branży podejść do problemu doskonalenia istniejących związków kauczuku jest zidentyfikowanie gumy funkcjonalizowanej, która może m.in. przyczynić się do dalszej optymalizacji interakcji pomiędzy polimerem a wypełniaczem. Koncern Lanxess prowadzi prace nad nowymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.

- To wyzwanie, którego nie docenia wielu użytkowników kauczuku syntetycznego - mówi Dave Hardy, specjalista TSR ds. kauczuku. - Nie tak łatwo jest uzyskać funkcjonalizację kauczuku Ziegler-Natta.

Aktualnie, po wprowadzeniu na rynek funkcjonalizowanych klas kauczuku SBR pod marką Buna FX, koncern Lanxess testuje szereg nowych odmian, a podczas targów temat "Zastosowanie wewnętrzłańcuchowych oraz końcowołańcuchowych funkcjonalizowanych S-SBR i NdBR w oponach ekologicznych" zostanie omówiony przez specjalistę ds. rozwoju produktu Thomasa Ruenziego. Oznacza to uwzględnienie - obok końcowołańcuchowo funkcjonalizowanego kauczuku - także odmian, w których grupy funkcjonalne znajdują się wewnątrz łańcucha polimerowego. Dzięki ich własnościom gęstość potencjalnych punktów zakotwiczenia w tych klasach kauczuku jest wyższa niż w przypadku standardowych odmian funkcjonalizowanych końcowołańcuchowo. W drodze szeroko zakrojonych badań chemicy koncernu Lanxess ustalili własności, jakich związki krzemionki nabywają dzięki zastosowaniu nowej odmianie funkcjonalizowanego kauczuku S-SBR w różnych kombinacjach. Thomas Ruenzi przedstawi również wyniki wstępnych testów opracowanego przez koncern wszechstronnie funkcjonalizowanego kauczuku NdBR.

Z kolei wystąpienie specjalisty ds. kauczuku, Saeida Kheirandisha, ma wykazać, że wsparcie TSR dla przetwórców wykracza poza rozwój surowca, obejmując również optymalizację obróbki. Prezentacja "Nowe wnioski związane z przetwarzaniem klas kauczuku neodymowego Lanxess" opisuje badania nad charakterystyką związków klas NdBR Buna CB22 i Buna Nd22EZ, ze szczególnym uwzględnieniem lepkości Mooneya w trakcie przetwarzania. Saeid Kheirandish koncentrować się będzie przede wszystkim na własnościach cząsteczkowych odmian NdBR stosowanych w połączeniu z kauczukiem naturalnym oraz temperaturze obróbki. Buna CB22 i Buna Nd22EZ znajdują częste zastosowanie w związkach kauczuku oponiarskiego, pozwalając osiągać dobre właściwości przy niskich oporach toczenia.

- Obecne innowacje odnoszą się przede wszystkim do doskonalenia zastosowań i obróbki - mówi Dave Hardy. - W prezentacji przedstawiono propozycję Lanxess wykraczającą poza polimery o wysokich parametrach. Nasze bogate doświadczenie przynosi korzyści w szczególności branży oponiarskiej. W związku z tym mam pewność, że - podobnie jak przed rokiem - także i w 2016 roku opracujemy szereg nowych podejść, które będą stanowiły odpowiedź na problemy branży. Nie mogę się również doczekać wniosków, z jakimi się zapoznamy w trakcie fachowych dyskusji na targach.

Czytaj więcej:
Opony 45

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

Aktualizacja

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A