Kluczowa instalacja Spolany ze zgodą na eksploatację

Kluczowa instalacja Spolany ze zgodą na eksploatację
Zgoda na wydłużenie pozwolenia zintegrowanego wydana przez Środkowoczeski Urząd Regionalny umożliwi czeskiej spółce z Grupy Anwil eksploatację obecnej instalacji elektrolizy do dnia 30 czerwca 2017 roku. Jednocześnie, do 31 marca 2017 roku Spolana będzie musiała przygotować zmiany technologiczne w ciągu produkcyjnym.

Wydana decyzja, która uprawomocni się do końca września br., stanowi zwieńczenie trwającego ponad rok procesu administracyjnego. Jego przedmiotem było wydłużenie kończącego się w 2014 roku zintegrowanego pozwolenia na eksploatację instalacji elektrolizy do produkcji chloru, a w dalszej kolejności - polichlorku winylu. Jak informują władze spółki, osiągnięty kompromis uwzględnia zarówno interesy środowisk ekologicznych oraz lokalnych społeczności, jak również możliwości biznesowe Spolany i całej Grupy Anwil.

- Przychylenie się czeskich władz do wniosku Spolany pozwoli spółce na bezpieczne funkcjonowanie i odpowiednie przygotowanie się do zmian technologicznych - powiedział Krzysztof Wasielewski, prezes zarządu Anwil. - Niewątpliwie pozytywnie też wpłynie na utrzymanie kondycji finansowej firmy. Przeszliśmy długą drogę, ale udało nam się wypracować kompromis satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych stron.

Także władze Spolany z zadowoleniem przyjęły otrzymaną decyzję. - Osiągnięte porozumienie pozwala nam spokojniej myśleć o najbliższej przyszłości, ale również zobowiązuje do pracy i wprowadzenia wielu niezbędnych udoskonaleń - podkreślił Ivan Oliva, prezes zarządu Spolana a.s. - Ze swojej strony deklaruję, że zrealizujemy podjęte zobowiązania firmy, a w trakcie całego procesu zmierzającego do zmiany technologii będziemy zwracali szczególną uwagę na dalszą poprawę wskaźników środowiskowych.

Spolana jest jedną z największych czeskich firm chemicznych i jedynym czeskim producentem PVC i kaprolaktamu. Produkuje także między innymi ług sodowy czy siarczan amonu. Zakłady, które od 2006 roku należą do Grupy Anwil (wchodzącej w skład Grupy Orlen), to jeden z największych pracodawców w rejonie Neratovic.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska