Kolejny krok na drodze do połączenia Suwar i Boryszewa

Fuzja Suwar i Boryszewa coraz bliżej. W najbliższych tygodniach ma zostać sfinalizowany pierwszy etap połączenia obydwu spółek.

Należący do Romana Karkosika Boryszew poinformował pod koniec stycznia, że zamierza połączyć swój sochaczewski oddział z Suwarami. Według początkowych zapewnień, do końca maja oddział ten miał zostać wydzielony jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. W kwietniu pozwolenie na ten krok dało walne zgromadzenie akcjonariuszy Boryszewa.

- "Mając na uwadze komplementarny charakter działalności prowadzonej przez Suwary SA oraz Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie, strony zgodnie deklarują wolę podjęcia działań zmierzających do włączenia Oddziału Boryszew do spółki Suwary SA i prowadzenia dalszej działalności w ramach jednego organizmu gospodarczego" - napisały obydwie spółki w styczniowym komunikacie. - "Celem strategicznym połączenia jest zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do dalszego intensywnego rozwoju w ramach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych".

Jak tłumaczy, na łamach Parkietu, Waldemar Zwierz, dyrektor sochaczewskiego oddziału Boryszewa i jednocześnie prezes Suwar, spółka podchodzi do kwestii wydzielenia z należytą starannością. Zależy jej, by jeszcze przed wniesieniem do Suwar podmiot był jak najsilniejszy ekonomicznie i finansowo. Dlatego zabiera to tyle czasu.

W grę wchodziła między innymi likwidacja części oddziału, znajdująca się w Suchedniowie. Oprócz tego, w Boryszewie doszło do zmian w zarządzie. Od 1 lipca grupą kieruje Małgorzata Iwanejko.

Jak podkreśla Zwierz, pierwszy etap połączenia może być zamknięty w ciągu najbliższych tygodni. Już firma korzysta z efektu synergii, gdziekolwiek jest to możliwe.

Kolejnym etapem będzie wniesienie sochaczewskiego oddziału (razem ze spółkami zależnymi Nylonbor i Elimer) do Suwar, które wyemitują akcje dla Boryszewa. Ten stanie się właścicielem około 80 proc. podwyższonego kapitału Suwar. Finalizacja przedsięwzięcia spodziewana jest pod koniec roku.

Roman Karkosik kontroluje 64,4 proc. akcji Boryszewa i - za pośrednictwem NFI Midas i Krezus około 40 proc. Suwar. Obie firmy produkują wyroby z tworzyw sztucznych. Fuzja ma na celu m.in. dalszą konsolidację rozdrobnionej branży.

Według wstępnych wyników za 2006 r., sprzedaż Suwar wyniosła 45,2 mln zł, skorygowana o zdarzenia jednorazowe EBITDA spółki 6,2 mln zł, a skorygowany zysk netto 2,4 mln zł. Odział Sochaczew miał odpowiednio 216,4 mln zł, 29,5 mln zł i 21,3 mln zł.

Czytaj więcej: Rynek 830

brak
 

BORYGO, kleje, chemia, drzwi, opakowania EPS i EPP, opakowania PE, łubianki, wiadra

Polska


Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże