Komisja środowiska PE mówi "nie" dla ołowiu w produktach z recyklatu PCV

Komisja środowiska PE mówi…

Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI - Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) odrzuciła we wtorek propozycję Komisji Europejskiej, w sprawie dopuszczania obecności ołowiu w produktach pochodzących z recyklatu PCV. Europosłowie uważają, że proponowane przez Komisję zmiany nie zapewniają wystarczającej ochrony zdrowia i środowiska.

"Ołów jest substancją toksyczną, która może poważnie wpłynąć na zdrowie, i nawet w małych dawkach, powodować nieodwracalne uszkodzenia neurologiczne" - czytamy w komunikacie PE.

Propozycja Komisji Europejskie zakłada ograniczenie stosowania i obecności ołowiu oraz jego związków w wyrobach wytwarzanych z polichlorku winylu, ustalając maksymalne stężenie ołowiu w wysokości 0,1 proc. masy materiału PVC.

Jednocześnie wprowadzono dwa odstępstwa dla produktów z przetworzonego PVC. Limit stężenia ołowiu dla wyrobów wyprodukowane z twardego polichlorku winylu miałby wynosić 2 proc., a z elastycznego PVC - 1 proc. Wyższe limity miałyby obowiązywać przez 15 lat.

Zdaniem członków komisji środowiska poziomy zaproponowane w rozporządzeniu Komisji nie są bezpieczne. Posłowie przypomnieli, że na rynku istnieją dostępne alternatywy dla materiałów PVC, podkreślając, że recykling nie może być argumentem dla dalszego stosowania substancji niebezpiecznych. Ich zdaniem polityków działania prewencyjne są ważniejsze niż odzysk materiałów.

Jeśli chodzi o sama obecność ołowiu w PVC, to od 2015 jest on stopniowo wycofywany w UE r. dzięki dobrowolnym zobowiązaniom przemysłu europejskiego. Można wciąż go jednak znaleźć w produktach z polichlorku winylu, które są importowane do Unii.

Wtorkową rezolucję komisji środowiskowej przyjęto 42 głosami, przy 22 głosach sprzeciwu. Teraz zostanie ona poddana głosowaniu przez cały Parlament Europejski podczas lutowej sesji plenarnej w Strasburgu. Jeśli odrzuci on projekt Komisji to proponowana legislacja trafi do kosza. W takim przypadku KE będzie mogła przedstawić zupełnie nową lub zmieniona propozycję.

Decyzją komisji środowiska nie jest zachwycona branża przetwórców PVC. Zdaniem Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC), decyzja nie jest zgodna z oceną Europejskiej Agencji Chemikaliów i poważnie zaszkodzi gospodarce o obiegu zamkniętym z tworzyw sztucznych w Europie.

- Ubolewamy nad pochopnym wnioskiem komisji ENVI wzywającym do odrzucenia odstępstw dotyczących limitów stężenia ołowiu dla produktów z przetworzonego PVC bez uwzględnienia oceny Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz opinii Komisji i krajów członkowskich - powiedział Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający EuPC.

JL

Reportaże

Forum