Kompozyty z polskich uczelni

Kompozyty z polskich uczelni
Polska myśl inżynieryjna nie zasypia gruszek w popiele i tworzy innowacyjne materiały konstrukcyjne.

Politechnika Warszawska w partnerstwie z Akademią Górniczo – Hutnicza z Krakowa realizują w ramach programu Innowacyjna gospodarka projekt TERMET. Ma on na celu zaprojektowanie, wytworzenie i przedstawienie do komercjalizacji nowych materiałów konstrukcyjnych o podwyższonej przewodności cieplnej. Owocem prac mają być rozmaite nowoczesne kompozyty, które znajdą potem zastosowanie w szeregu branż, m.in. w energetyce, elektronice, informatyce, fotonice czy transporcie.

Uczestnicy projektu koncentrują się na czterech technologiach bazowych: spiekaniu w warunkach impulsów plazmowych; konsolidacji proszków na drodze wyciskania hydrostatycznego oraz wygrzewania przy wysokich ciśnieniach rzędu 8 GPa; infiltracji struktur porowatych oraz warstwowaniu przestrzennym.
Obecnie największe nadzieje na radykalną poprawę przewodnictwa cieplnego oraz spełnienie innych wymagań odnośnie do materiałów na aplikacje związane z zarządzaniem ciepłem wiąże się z materiałami kompozytowymi. Materiały tego typu pozwalają na spełnienie wymagań, których nie spełnia żaden dostępny materiał jednorodny.

Kompozyty


Oryginalnym podejściem jest koncepcja kształtowania właściwości materiałów w oparciu o nowoczesne metody optymalizacji struktury materiałów kompozytowych w skali od nano- do mikrometrycznej.

Warto wiedzieć, że kompozyty pozwalają obecnie spełnić wymagania stawiane przez rozwijające się technologie, jakich nie byłby w stanie spełnić żaden materiał jednorodny. Przykładowo, stosowane obecnie hamulce samochodowe tracą efektywność, gdy zbyt się nagrzeją. Potrzebny jest więc nowy materiał, który szybciej odprowadzi ciepło z okładzin hamulcowych. A jeśli chce się mieć mniejsze i szybsze komputery, to konieczna jest zmiana technologii, np. na systemy optoelektroniczne. Takie cechy mają kompozyty, które posiadają m.in. wysoką wytrzymałość, udarność, stabilność temperaturową i jednocześnie wysokie przewodnictwo cieplne.

Koniec zadania przewidziano na przyszły rok. Środki finansowe pochodzą w 85 proc. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15 proc. z budżetu państwa przeznaczonego na naukę.

Czytaj więcej: Kompozyty 166 Badania 136