Komunikat Zarządu PGD Polimer Centrum Sp. z o.o.

Komunikat Zarządu PGD Polimer…
W związku z pojawiającymi się informacjami o przejęciu udziałów wspólnika PGD POLIMER CENTRUM, tj. Maximex Sp. z o.o., przedstawiamy oświadczenie Zarządu Polskiej Grupy Dystrybucyjnej POLIMER CENTRUM Sp. z o.o.

Zarząd Polskiej Grupy Dystrybucyjnej POLIMER CENTRUM Sp. z o.o. wobec pojawiających się informacji o przejęciu udziałów wspólnika PGD POLIMER CENTRUM, tj. Maximex Sp. z o.o. , oświadcza co następuje:
  1. Maximex Sp. z o.o. posiada 34 udziały w PGD POLIMER CENTRUM Sp. z o.o. co stanowi 12,5% kapitału zakładowego.
  2. Nie nastąpiły żadne zmiany własnościowe w zakresie praw do udziałów w kapitale zakładowym. Wspólnikom POLIMER CENTRUM służy prawo pierwokupu.
  3. Spółka nie została oficjalnie poinformowana o sprzedaży, bądź zamiarze sprzedaży udziałów Maximex Sp. z o.o. na rzecz innego podmiotu. Jeśli udziały w Maximex Sp. z o.o. przejmie rynkowy konkurent naszej Spółki, Wspólnicy oraz Zarząd PGD POLIMER CENTRUM rozważą ocenę takiej sytuacji jako ważnej przyczyny uzasadniającej wyłączenie tego Wspólnika ze Spółki.
Zarząd PGD POLIMER CENTRUM zapewnia, że tak jak dotychczas, w swoich przyszłych działaniach Spółka będzie kierowała się zasadami etyki biznesowej, zarówno w odniesieniu do Klientów, jak i innych podmiotów na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce.

Krzysztof Janiak, Prezes Zarządu

Czytaj więcej: Przejęcia 220 Rynek 852