Koniec systemu Dosenpfand w Niemczech?

Koniec systemu Dosenpfand w Niemczech?
Niemieckie "Verpackungsverordnung" (prawo opakowaniowe), które miało zmuszać do rozwoju recyklingu opakowań zostało uznane przez Komisję Europejską jako barierę w handlu pomiędzy Niemcami i innymi krajami członkowskimi. Niemcy mają 60 dni na zaproponowanie zmian – w przeciwnym zostaną postawieni przed Europejskim Sądem Sprawiedliwości.

Verpackungsverordnung wprowadza obowiązkowe kaucje w wysokości minimum 0,25 lub 0,50 euro (w zależności od pojemności) na wszystkie wody mineralne, piwo i napoje gazowane sprzedawane w jednorazowych opakowaniach typu puszki, czy plastikowe butelki. Jednocześnie sprzedawcy są zobligowani do przyjmowania od klientów używanych opakowań tego samego typu , kształtu i rozmiaru jak opakowania które sprzedają.

kaucjaOkazuje się, że system zbiórki używanych opakowań nie działa poprawnie i sprzedawcy akceptują zwroty opakowań tylko dokładnie tego samego kształtu które sprzedają. Spowodowało to rozwój opakowań projektowanych specjalnie dla danej sieci sprzedaży, różniących się nieznacznie od opakowań konkurencji. W ten sposób sprzedawcy akceptują i zwracają kaucję tylko za opakowania, które sami sprzedali unikając zobowiązań finansowych. W rezultacie zamiast jednego narodowego systemu zbiórki opakowań powstaje mozaika, różnych, niekompatybilnych z sobą systemów.

To wszystko powoduje, że z półek wielu sklepów całkowicie znikają napoje w opakowaniach jednorazowych. Oznacza to spadek importu napojów, gdyż produkty importowane ze względu na koszty transportu prawie zawsze są w opakowaniach jednorazowych.

Komisja Europejska uznała to jako barierę w handlu z innymi krajami Unii. Jest to niezgodnie z Dyrektywą Opakowaniową Unii i Niemcy mają 60 dni na zaproponowanie zmian – w przeciwnym zostaną postawieni przed Europejskim Sądem Sprawiedliwości.