Koniec z jednorazówkami na Ukrainie?

Koniec z jednorazówkami na Ukrainie?
Ukraińska Partia Regionów zaproponowała wprowadzenie ograniczeń w używaniu toreb oraz innych opakowań z tworzyw sztucznych o długim okresie rozpadu. Zakaz miałby wejść w życie w drugim półroczu br.

Zabroniona zostałaby produkcja, import, używanie oraz dystrybucja toreb o wymiarach przekraczających zaproponowane normy. Planowany jest także całkowity zakaz używania opakowań polimerowych w sektorze spożywczym i usługowym. Ograniczenie nie dotyczyłoby toreb z biotworzyw, które podlegają rozkładowi środowiskowemu.

Zaproponowane zmiany w zamierzeniu polityków miałyby spowodować zmianę nawyków konsumentów, przyzwyczajonych do masowego zużywania wyrobów z tworzyw sztucznych. Jak podają statystyki, każdego roku każdy mieszkaniec Ukrainy zużywa ponad 500 toreb polimerowych. Żywotność jednorazówek nie przekracza średnio 20 minut.

Propozycje spotkały się z gorącą krytyką producentów wyrobów z tworzyw sztucznych, którzy wskazują na wysokie koszty produkcji i przetwarzania opakowań papierowych.