Konkursy na B+R w województwie kujawsko-pomorskim

Konkursy na B+R w województwie kujawsko-pomorskim
Pierwszy konkurs dotyczy stworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Projekty składane w konkursie mogą obejmować zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym budowę, zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Minimalna wartość projektu musi przekraczać 300.000 zł. Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 45% w przypadku średnich przedsiębiorstw. Nabór wniosków będzie prowadzony od 31 marca do 12 maja 2017 r.

Drugi, analogiczny konkurs skierowany jest do MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R. Minimalna wartość projektu musi w tym przypadku przekraczać 100.000 zł, a nabór wniosków potrwa od 31 marca do 19 maja 2017 r.

Trzeci konkurs skierowany jest do partnerstw składających się z minimum trzech niepowiązanych ze sobą przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Minimalna wartość projektu musi przekraczać 1.000.000 zł. Intensywność wsparcia dla dużych przedsiębiorstw wynosi 35% kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków będzie potrwa od 31 marca do 26 maja 2017 r.

Więcej informacji znaleźć można w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.