Krajowa Izba Gospodarcza o rosnących cenach PET

Krajowa Izba Gospodarcza o…
Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" zabrała głos na temat rosnących cen tworzywa PET, które to ceny zwłaszcza na początku roku poszybowało na niespodziewane wcześniej poziomy.

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" zrzesza blisko 70 członków, producentów naturalnych wód butelkowanych i napojów bezalkoholowych. Reprezentują oni całą branżę rozlewniczą w Polsce, która zatrudnia około 50 tys. pracowników, a jej roczna produkcja przekracza blisko 8 mld litrów i jest znacząca w skali całego polskiego przemysłu rolno - spożywczego. Tylko samej naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej i wody stołowej dostarcza polskim konsumentom w ilości ponad 2,5 miliarda litrów.

Podstawowym opakowaniem stosowanym w naszej branży podobnie jak dla wielu innych artykułów spożywczych (oleje, wyroby mleczarskie) jest opakowanie PET (96 proc. w przypadku napojów gazowanych). Ten rodzaj opakowania jest łatwy w recyclingu, a powstały m. in. w tym procesie produkt (tzw. R-PET) może być użyty do produkcji nowych butelek, zastosowany do produkcji innych, plastikowych produktów lub użyty w przemyśle tekstylnym.

Krajowa Izba Gospodarcza


Niestety niepokojąco rosnące ceny granulatu stosowanego do produkcji PET na rynku wspólnotowym (na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy około 80 proc.) zwiększą wydatnie koszty operacyjne producentów napojów w opakowaniach, co ma bezpośredni wpływ na ceny produktów w tych opakowaniach oferowane konsumentom. Miałoby to więc znaczące, negatywne skutki zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Pragniemy nadmienić, iż wedle różnych analiz i szacunków koszt granulatu stanowi około 8 - 10 proc. ceny gotowego wyrobu oferowanego klientowi w punkcie sprzedaży detalicznej.

Dodatkowo sytuację producentów stosujących opakowania PET pogarszają zrealizowane już i podejmowane przez Komisję Europejską postępowania antydumpingowe dotyczące importu surowca do produkcji butelek PET z krajów azjatyckich i krajów arabskich. Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" jako organ samorządu gospodarczego branży napojowej wyrażała i wyraża stanowczy sprzeciw wobec środków antydumpingowych/antysubsydyjnych dla importu PET z tych krajów, ponieważ wprowadzenie środków antydumpingowych/antysubsydyjnych bez wątpliwości sprzyja do sztucznych niedoborów surowca do wytwarzania butelek PET.

W 2010 r. zamierzenia pomysłodawców zastosowania tych środków nie sprawdziły się i doprowadziły do braku granulatu na rynku oraz wzrostu cen tworzywa. Wielu producentów PET potwierdza, że obecnie zwracają się do nich nowi klienci rozpaczliwie poszukujący surowca.

Oczekiwać należy zatem, iż w znacznej części producenci napojów znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. W szczególności dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw - często ściśle współpracujących z dużymi sieciami handlowymi. Wbrew swojej woli zmuszeni oni będą do korygowania oferowanych cen, ponieważ pracując w większości przypadków na niewielkich marżach nie będą w stanie udźwignąć ciężaru rosnących cen opakowań PET.

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" liczy na partnerstwo i solidarność kupiecką sieci handlowych i dystrybucyjnych z naszymi członkami i zrozumienie dla tej sytuacji noszącej znamiona „siły wyższej" i podejmowanych przez nich działań mających na celu zapewnienie im godziwych warunków funkcjonowania, w tych znacząco zmieniających się realiach ekonomicznych.