Krakchemia wchłonie Maximex

Notowana od kilku miesięcy na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Krakchemia połączy się niebawem ze swoją spółką zależną, firmą Maximex.

Obydwie spółki, czyli Krakchemia i Maximex wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej i zdaniem ich szefostwa prowadzą na tyle aktywną działalność w tym samym segmencie rynku, że dalsze osobne działanie mija się z celem.

Efektem planowanego połączenia będzie zatem ujednolicenie kanałów dystrybucyjnych Krakchemii, a w długoterminowej perspektywie również rozwój jej sieci dystrybucyjnej. Planowana przejęcie zostanie dokonane już wkrótce poprzez przeniesienie majątku Maximex na Krakchemię. W taj chwili Krakchemia posiada 100 proc. jego udziałów.

Maximex to spółka specjalizująca się w handlu hurtowym oraz dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych na terenie naszego kraju. Jej domeną jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim firm produkcyjnych, zajmujących się przetwórstwem granulatów tworzyw sztucznych.

Krakchemia to z kolei jeden z liderów w klasyfikacji dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na terenie kraju pod względem wielkości sprzedaży. Jest jednym z dwóch dystrybutorów poliolefin wytwarzanych przez Basell Polyolefins Company oraz Basell Orlen Polyolefins. Nam mocy umowy z tymi gigantami stanowi pomost pomiędzy nimi a prężnie rozwijającymi się małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Od niedawna w jej ofercie znajdują się też opakowania z tworzyw sztucznych, m.in. kanistry 5l i butelki.

Przejęcie Maximexu jest potwierdzeniem zapowiedzi sprzed kilku miesięcy. Wtedy bowiem Krakchemia informowała, że na przejęcia firm z branży tworzyw sztucznych, w tym dystrybutorów granulatów, ma zamiar przeznaczyć 30 mln zł. W jej planach jest też uruchomienie ogólnopolskiej sieci sprzedaży maszyn, urządzeń i technologii do przetwórstwa i utylizacji tworzyw sztucznych, a także zwiększenie udziału eksportu.

W tej chwili największym obszarem, z którego Krakchemia uzyskuje przychody jest sprzedaż granulatów tworzyw sztucznych i działalność na rynku poliolefin, polistyrenów oraz poliamidów. Przynosi ona firmie 89,4 proc. przychodów. Łączne przychody Krakchemii ze sprzedaży ukształtowały się w 2006 r. na poziomie 213 mln zł. Dane za 2007 r., obejmujące również okres po sierpniowym debiucie giełdowym, mają być znane pod koniec kwietnia.

Czytaj więcej: Przejęcia 183

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska