KraussMaffei High Performance ponownie pod nazwą Netstal

KraussMaffei High Performance…

Grupa KraussMaffei przeniesie z dniem 1 października 2021 r. całą działalność byłej spółki KraussMaffei High Performance AG do samodzielnej jednostki. Będzie działać pod nazwą Netstal.

Nowa podgrupa będzie zarządzać działalnością Netstal New Machines and Service na całym świecie ze swoich spółek zależnych. - Tym krokiem uwzględniamy życzenia naszych klientów i łączymy markę Netstal i organizację Netstal pod wspólną nazwą. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości Netstal będzie w stanie z jeszcze większym skupieniem niż dotychczas odpowiadać na potrzeby klientów i ich zastosowań oraz oferować im wartość dodaną, za którą marka stoi od wielu dziesięcioleci.- mówi prezes zarządu KraussMaffei Dr. Michael Ruf

Rynki obsługiwane przez Netstal okazały się odporne na kryzysy nawet w czasie pandemii. Dlatego KraussMaffei przewiduje silny wzrost w tych obszarach - szczególnie w segmencie medycznym, jak również produkcji PET. Tutaj Netstal oferuje serię maszyn z nową linią PET, która zapewnia unikalną wartość dodaną.

Renzo Davatz będzie kierował firmą Netstal jako prezes zarządu i w tej funkcji będzie podlegał bezpośrednio prezesowi zarządu Grupy KraussMaffei, Michaelowi Rufowi.

netstal

Reportaże

Forum