Kredyt technologiczny dla sektora MSP

Kredyt technologiczny dla sektora MSP
Kredyt Technologiczny jest to Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym wciąż jest jeszcze wiele środków finansowych do pozyskania przez przedsiębiorstwa.

Wielkopolski Instytut Jakości dzięki współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego świadczy dla Firm bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości otrzymania tego rodzaju dotacji.

Kredyt udzielany jest przez wybrane banki komercyjne na wdrożenie nowej technologii, celem wytwarzania nowych bądź ulepszonych produktów lub usług. Dysponentem środków pomocowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który udziela dofinasowania w postaci premii technologicznej, stanowiącej formę umorzenia kredytu do 70% w zależności od Mapy Pomocy Regionalnej. Beneficjentem pomocy mogą być mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, posiadające zdolność kredytową.

Wielkopolski Instytut Jakości służy wsparciem informacyjnym na etapie określenia kwalifikowalności inwestycji do dofinansowania oraz wsparciem doradczym na etapie aplikowania o premię technologiczną.

Ponadto w ramach Krajowej Sieci Innowacji Instytut świadczy usługi:
  • audytu technologicznego – umożliwia on m.in. ocenę potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa oraz wskazanie kierunków rozwoju
  • transferu technologii – obejmuje on m.in. doradztwo dla firm w procesie poszukiwania dostawców lub odbiorców technologii, aplikacji o nią oraz jej wdrażania.
Powyższe usługi świadczone są jako pomoc publiczna – de minimis w ramach Działania 5.2 POIG i często wspierają proces pozyskiwania kredytu technologicznego i samej technologii.

Więcej informacji na:
www.bgk.com.pl
www.wnj.pl

Osoby kontaktowe:
Magdalena Rybnik - m.rybnik@wnj.pl
Michał Cichocki - m.cichocki@wnj.pl

Czytaj więcej: Dotacje 18