Kryzys ukraiński obciąża producenta wiaderek

Kryzys ukraiński obciąża producenta wiaderek
Wstępne wyniki ukraińskiej spółki córki Plast-Boxu za I kwartał br. wskazują na negatywne skutki konfliktu z Rosją dla sytuacji przedsiębiorstwa. W wydanym we wtorek komunikacie zarząd słupskiej firmy poinformował, iż "znaczące osłabienie kursu hrywny wobec euro w I kwartale 2014 roku spowodowało naliczenie ujemnych, niezrealizowanych różnic kursowych, które negatywnie odbiją się na wynikach działalności finansowej Grupy Kapitałowej Plast-Box SA w I kwartale 2014 roku".

"Saldo ujemnych, niezrealizowanych różnic kursowych na dzień 31.03.2014 r. wyniosło 16,1 mln hrywien" - czytamy w komunikacie. "Uwzględniając fakt, iż wskazane saldo ma charakter niezrealizowany, a także z uwagi na bieżące wahania kursu hrywny, prezentowana wartość może ulegać zmianom w przyszłych okresach".

W związku z utrzymującą się na Ukrainie niestabilną sytuacją walutową zarząd spółki Plast-Box Ukraina podjął decyzję o tymczasowym ograniczeniu swojej działalności operacyjnej do współpracy z podmiotami akceptującymi dopasowane do aktualnej sytuacji walutowej warunki handlowe. Celem tych działań jest zminimalizowanie wpływu różnic kursowych na działalność spółki oraz jednoczesne utrzymanie jej dotychczasowej pozycji rynkowej.

Jednocześnie zarząd Plast-Box SA zapewnia, iż sytuacja spółki ukraińskiej nie wpływa negatywnie na działalność polskiej firmy, która realizuje wyniki zgodnie z przyjętymi założeniami.