Którędy do cyrkularności tworzyw sztucznych? Warto posłuchać branży

Którędy do cyrkularności tworzyw…

Na branży tworzyw sztucznych od lat ciąży spora presja. Jednocześnie przez te lata branża przeszła ogromne zmiany i zapowiada, że będzie się zmieniać jeszcze bardziej, aby osiągnąć wyznaczone cele cyrkularności i zeroemisyjności. O możliwych drogach dojścia do celu w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczo-politycznej dyskutowali przedstawiciele producentów, brandownerów i recyklerów podczas drugiej edycji Polish Circular Forum.

- O obowiązkach ciążących na biznesie i jego kluczowej roli we współczesnej transformacji gospodarczej mówi się bardzo dużo. Rolę do odegrania biznesu podkreślają same organizacje  pozarządowe. Wierzymy więc, że idzie za tym chęć do wysłuchania naszej ekspertyzy i wzięcia jej pod uwagę, dlatego zbieramy się podczas takich wydarzeń, jak Polish Circular Forum, aby wypracowywać najlepsze i spójne rekomendacje, które będą mogły być adaptowane w praktyce - mówiła moderatorka dyskusji Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska, podczas otwarcia panelu. Podjęcie otwartego dialogu i bliskiej współpracy wydają się szczególnie ważne w obecnej sytuacji gospodarczej. Ponad 70% uczestników spotkania w przeprowadzonej ankiecie wskazało, że cele cyrkularności i zeroemisyjności mogą być istotnie zagrożone. Jednocześnie w toczącej się globalnej dyskusji na temat tworzyw sztucznych sam przemysł tworzywowy zwraca uwagę m.in. na konieczność przyspieszenia tempa przechodzenia na cyrkularność. Jak zatem tego dokonać mimo nie tylko dotychczasowych, ale także wciąż nowych wyzwań?

polish-circular-economy

Umberto Credali, prezes Fundacji PlasticsEurope Polska, wymienił między innymi konieczność patrzenia na cyrkularność w szerszym kontekście sustainability i oceny całego cyklu życia produktów. - Szkło to wspaniały materiał, ale jest ciężki i do jego przetworzenia potrzebna jest temperatura 1000℃. To wysoce energochłonny proces, którego nie można nie uwzględnić w pełnej ocenie wpływu środowiskowego danego materiału. Trudno zaprzeczyć, że tworzywa mają więcej mocnych stron i niekwestionowanych zalet w porównaniu do materiałów alternatywnych. To w końcu dzięki nim stały się tak powszechne i wszechstronne. Powinniśmy z tego mądrze korzystać.

Wszyscy paneliści jako jeden z wiodących aspektów przyspieszania cyrkularności branży zgodnie wskazali dobrą legislację. - Dobrą, czyli przewidywalną, prostą i przejrzystą. Taką, którą zrozumie nawet mniejsze przedsiębiorstwo bez sztabu prawników, jasną w zakresie terminów wdrożeń, zapewniającą adekwatny czas na wdrożenie, stabilność i bezpieczeństwo inwestycyjne - wyliczał z perspektywy recyklerów Krzysztof Nowosielski, dyrektor handlowy, prokurent ML Polyolefins.

Jak natomiast przekonywała Magdalena Dziczek, dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, równie ważnym elementem jest projektowanie, które powinno uwzględniać możliwości końcowego etapu życia produktów, czyli sortowania i recyklingu. - Pozytywna zmiana jest już wyraźnie widoczna w praktyce. Największy ciężar decyzyjny dotyczący projektu opakowania dotyczy bezpieczeństwa produktu, w tym momencie także zmniejszania jego śladu węglowego. Przez lata istniała luka w komunikacji projektantów i recyklerów. Brakowało przepływu informacji, przez co projektanci nie mieli świadomości, że materiał, który wykorzystują, może na przykład utrudniać recykling, ale to się dziś dynamicznie zmienia - takie konsultacje są teraz normą. Mamy coraz więcej dialogu, nawet bilateralnego, kiedy to producent siada z recyklerem i wspólnie pracują nad opakowaniem.

Polish Circular Forum 2023 zgromadziło blisko 200 ekspertów. To unikalne wydarzenie, w którym tematyka gospodarki obiegu zamkniętego dyskutowana jest z perspektywy przemysłu w ujęciu polskim i europejskim. Organizatorami tegorocznego spotkania byli Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy, Fundacja PlasticsEurope Polska oraz Województwo Mazowieckie. Patronatem honorowym Forum objęła Urszula Pasławska, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP. Partnerami wydarzenia byli Basell Orlen Polyolefins, BASF, EKO-PAK i Evonik.

polish-circular-economy-2