Kwietniowe webinaria Europejskiej Agencji Chemikaliów

Kwietniowe webinaria Europejskiej Agencji Chemikaliów
Webinaria proponowane w kwietniu przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) wchodzą w skład cyklu seminariów dotyczących najistotniejszych zagadnień, które mogą być pomocne rejestrującym w ramach przygotowań do drugiego terminu rejestracji.

Najbliższe webinarium rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia, o godz. 10. Jego tematem będzie odpowiedź na pytanie, kiedy powstaje u dalszego użytkownika obowiązek raportowania do ECHA oraz w jaki sposób taki raport należy składać i jak ECHA wykorzystuje przekazywane informacje.

Kolejne seminarium internetowe odbędzie się 16 kwietnia. Będzie to trzecia sesja poświęcona poradom w związku z procedurami rejestracyjnymi w systemie REACH. Następne webinaria w tym cyklu odbędą się 11 września oraz 27 listopada.

Aby wziąć udział w szkoleniach, należy zarejestrować się za pomocą formularza na stronie internetowej ECHA.