Ładunki elektrostatyczne w strefach zagrożenia wybuchem

Ładunki elektrostatyczne w strefach zagrożenia wybuchem
Stosowanie przeciwwybuchowych listew usuwających ładunki elektrostatyczne może być skutecznym rozwiązaniem problemów powstających w różnego rodzaju strefach zagrożenia wybuchem.

Z omawianym problemem niedawno mierzyli się przedstawiciele firmy Meech. Ich zadaniem było znalezienie odpowiednich rozwiązań w strefach zagrożonych wybuchem. Problem tego typu nastąpił bowiem w zakładach koncernu Alupa, jednego z czołowych europejskich dostawców papieru metalizowanego próżniowo.

Alupa produkuje papier wykorzystywany głównie przez producentów etykiet i opakowań. Jest to papier szerokości 2,2 m wytwarzany z prędkością 700 m/min, przy użyciu powlekarki Polytype AG. Maszyna ta jest przystosowana do pracy z powłokami na bazie wody. Chcąc uzyskać jeszcze lepszy połysk na pewnych specyficznych produktach, Alupa zdecydowała się na wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym i zastosowanie lakierów na bazie rozpuszczalnika.

Przebieg procesu wygląda w ten sposób, że najpierw papier pokrywany jest lakierem na bazie rozpuszczalnika, który zamyka w nim pory i nadaje powierzchni gładkość. Następnie papier jest metalizowany aluminium w warunkach próżni. Wreszcie, ponownie jest wprowadzany do powlekarki, gdzie zostaje pokryty kolejną warstwą lakieru na bazie rozpuszczalnika. Ta warstwa służy jako podkład przy późniejszym drukowaniu.

Stosowanie przeciwwybuchowych listew usuwających ładunki elektrostatyczne pomaga w strefach zagrożenia wybuchem

Przy takim działaniu pojawił się problem. Szybkobieżna powlekarka stwarzała bowiem poważne problemy związane z bezpieczeństwem. Za jej sprawą papier był bardzo suchy i w konsekwencji naładowany ładunkiem elektrostatycznym. Ładunek elektrostatyczny powodował w niektórych miejscach iskrzenie, co wiązało się z bezpośrednim ryzykiem pożaru lub nawet wybuchu.

Pierwsze próby rozwiązania problemu polegały na zainstalowaniu dużej liczby tradycyjnych listew usuwających ładunki elektrostatyczne na prąd zmienny. Jednakże, w celu efektywnej neutralizacji ładunków elektrostatycznych, listwy musiały być zamocowane bardzo blisko wstęgi materiału. W efekcie listwy ulegały zanieczyszczeniu na skutek rozpryskiwania się lakieru w procesie powlekania papieru i ich efektywność dejonizacji szybko malała.

W tym momencie rozwiązaniem problemu zajął się Meech. Przydatne okazały się jego produkty z serii Ex. Są one w szczególności przydatne w procesach powlekania, laminowania, wykańczania i druku wklęsłego, gdzie obowiązują najwyższe normy bezpieczeństwa.

Alupa zainstalowała unikalne, przeciwwybuchowe impulsowe listwy neutralizującena prąd stały, Model 976 Ex, firmy Meech. Instalacja miała miejsce bezpośrednio przed i za wałkami powlekarki. Bezpośrednie korzyści stosowania tych listew, posiadających certyfikat ATEX, wynikają z faktu, iż zapewniają one skuteczną, dalekosiężną jonizację i to bez konieczności wspomagania ich działania sprężonym powietrzem. W ten sposób uniknięto zanieczyszczenia, którego źródłem była głowica powlekarki. Łatwe do wyjmowania zestawy szpilek emitera również pozwalały na szybką i łatwą konserwację, przy zredukowanym do minimum czasie przestoju.

Jak tłumaczą przedstawiciele Meech International Model 976Ex jest tak samo skuteczny w środowiskach sklasyfikowanych jako niebezpieczne jak dotychczasowy system impulsowy na prąd stały Model 976. Szybko neutralizując ładunki elektrostatyczne, Model 976Ex jest dodatkowo korzystny z uwagi na fakt, iż nadaje się do pracy przy większych prędkościach przesuwu wstęgi materiału. Ponadto działa też na dużą odległość, a jego lokalizacja jest bardziej swobodna. Działanie tego modelu można ulepszyć poprzez wbudowanie systemu sprzężenia zwrotnego (Model 986 Feedback), celem automatycznej optymalizacji usuwania ładunków elektrostatycznych.

Produkt ten posiada też opornie sprzężone, ostro zakończone tytanowe szpilki emitera, zapewniające bezwstrząsową pracę i silną jonizację, a także większą trwałość i mniejsze zanieczyszczenie. Szpilki te pozostają również dłużej czyste, nie wymagają więc częstej konserwacji. Zestawy szpilek emitera 976 Ex można z łatwością wymontować, zatem konserwacja ich jest łatwa i szybka, przez co czas przestoju jest zredukowany do minimum. Ponadto, gdy ich zabrudzenie lub zużycie jest już zbyt duże, można je wymienić małym nakładem kosztów.

Czytaj więcej: Technologie 458

brak
 

Lider w dziedzinie kontroli elektrostatyczności, ekonomicznych systemów sprężonego powietrza oraz systemów czyszczenia wstęgi

Wielka Brytania