Lakierowanie folii z tworzyw sztucznych lakierami utwardzanymi UV w offsecie arkuszowym

Lakierowanie folii z tworzyw sztucznych lakierami utwardzanymi UV w offsecie arkuszowym
Lakierowanie folii z tworzyw sztucznych lakierami utwardzanymi UV w offsecie arkuszowym jest procesem w wielu przypadkach koniecznym, ale tez niezwykle skomplikowanym. Dlatego warto zaznajomić się z tym problemem.

Wiadomym jest, że błyszczące lakiery UV potrzebują określonego czasu na rozpłynięcie się, zanim można jest utwardzić promieniami UV. Mechanizm utwardzania dla farb UV i lakierów UV jest taki sam. Folie z tworzyw sztucznych zachowują się natomiast inaczej, niż papier i karton i dlatego warto zwrócić uwagę na tę właściwość.

Utwardzanie chemiczne przy użyciu promieni UV jest jedną z najbardziej innowacyjnych meto suszenia farb i lakierów w przemyśle opakowaniowym. W technologii UV można zadrukowywać cały szereg niechłonnych substratów. Zalety pierwszych aplikacji nadanych już na początku lat 70. Wciąż nadal obowiązują. W rotacyjnym druku wąsko wstęgowym utwardzanie UV jest stosowane już w ponad 90 proc. przypadków. Systemy UV odnotowują również stały wzrost zastosowania w sektorze opakowań. Tutaj zadrukowywanie i lakierowanie coraz częściej odbywa się techniką offsetu arkuszowego.

Intensywne badania i rozwój w dziedzinie surowców oraz farb i lakierów sprawiły, że rozpowszechnienie technologii stało się możliwe w wielu obszarach przemysłu poligraficznego i opakowaniowego, także w druku na foliach. Lakierowanie folii z tworzyw sztucznych ma jednak kilka cech szczególnych, różniących je od lakierowania papieru i kartonu.


Wrażliwość termiczna folii
Podczas pracy promienników UV zawsze uwalniane jest promieniowanie podczerwone, czyli ciepło. To ciepło jest pożądane do wspomagania utwardzania, ale z drugiej strony może prowadzić do zbyt dużej intensywności curlingu (wypaczania się podłoża drukowego). Stąd wynikają problemy z dokładnością pasowania oraz ze zwiększoną temperaturą stosu. Z tego też powodu należy używać tylko tyle promieniowania UV, ile jest konieczne do utwardzenia zastosowanych farb i lakierów.

Odpowiednie dostosowanie parametrów produkcji może pomóc uniknąć wytworzenia zbyt dużej ilości ciepła. Z reguły utwardzanie UV odbywa się pod wpływem powietrza z otoczenia. Ponieważ cząsteczki tlenu w powietrzu dążą do reakcji z farbą bądź lakierem, to należy skompensować to działanie przez zwiększenie mocy promienników, co oznacza także zwiększone obciążenie termiczne dla substratu. Technologia obojętnego promieniowania UV, od dawna już ugruntowana w druku zwojowym, oferuje rozwiązanie dla druku offsetowego arkuszowego.

Obszar od promiennika UV do substratu przy zobojętnianiu jest wypełniany azotem, wypierającym tlen. Konkurencyjna reakcja z tlenem zawartym w powietrzu zostaje wyeliminowana, z tym skutkiem, że można znacznie zredukować moc promiennika, a tym samym zmniejszyć obciążenie termiczne substratu. Kolejną zaletą tej techniki jest możliwość redukcji udziału fotoinicjatorów w stosowanych farbach i lakierach UV, w wyniku czego powstają cichsze systemy UV.

Przyczepność lakieru do folii
Przyczepność do substratów z tworzyw sztucznych jest zależna od rozmaitych czynników. Ponieważ właściwie zawsze chodzi o przyczepność mechaniczną, napięcie powierzchniowe nabiera szczególnego znaczenia. Aby więc zagwarantować dobrą przyczepność farby bądź lakieru, napięcie powierzchniowe folii poliolefinowych, np. z polipropylenu i polietylenu nie może być mniejsze od 38 mN/m, a najlepiej powinno wynosić 40 mN/m.