Lanxess dokonał udanego przejęcia spółki Chemtura

Lanxess dokonał udanego przejęcia…
Koncern Lanxess dokonał pomyślnego przejęcia amerykańskiej spółki Chemtura, jednego z najważniejszych na świecie dostawców dodatków opóźniających palenie i smarów. Przejęcie weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2017 roku, tj. wcześniej niż pierwotnie się spodziewano. Wszystkie organy regulacyjne wydały zgody wymagane do przeprowadzenia transakcji. Już w lutym 2017 roku akcjonariusze spółki Chemtura zagłosowali za sprzedażą. Nabycie spółki Chemtura, której całkowita wartość wynosi 2,4 mld EUR, to największe przejęcie w historii koncernu Lanxess. Znacznie wzbogaca ono portfolio koncernu w zakresie dodatków i czyni z niego jednego z najważniejszych na świecie podmiotów działających w tym obiecującym obszarze, który jest jednym z najbardziej atrakcyjnych w branży specjalistycznych środków chemicznych. Oprócz dodatków portfolio koncernu Lanxess zostanie poszerzone również o uretany i związki metaloorganiczne spółki Chemtura. Ponadto, producent specjalistycznych środków chemicznych z siedzibą w Kolonii przejmie ok. 2 500 pracowników spółki Chemtura zatrudnionych w 20 zakładach w 11 krajach świata. Działalność spółki Chemtura generuje roczną sprzedaż rzędu 1,5 mld EUR.

- Przejęcie spółki Chemtura stanowi kolejny ważny krok w ramach naszego programu dostosowawczego i jest istotnym osiągnięciem na naszej drodze rozwoju - mówi Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu Lanxess AG. - "Nowy" Lanxess przybiera właściwe kształty. Rozwój działalności w zakresie dodatków zapewnia koncernowi Lanxess kolejny silny filar rozwoju. Dzięki tym zmianom i jeszcze bardziej wyważonemu portfolio koncern będzie charakteryzował się o wiele większą stabilnością i rentownością. Jednocześnie przejęcie spółki Chemtura znacznie wzmocni naszą obecność na rozwijającym się rynku Ameryki Północnej. Teraz skoncentrujemy nasze wysiłki na szybkiej i bezproblemowej integracji nowego przedsiębiorstwa i jego pracowników oraz możliwie najlepszej obsłudze nowych i obecnych klientów.

Dzięki przejęciu koncern Lanxess zwiększy swoją obecność w Ameryce Północnej. W tym regionie koncern jest obecnie reprezentowany przez 24 zakłady produkcyjne (wcześniej 12) i zatrudnia tam ok. 2800 pracowników (wcześniej 1500). Udział regionu w światowej sprzedaży wzrósł z ok. 17 proc. do 21 proc.

Oczekuje się, że roczne synergie z transakcji sięgną ok. 100 mln EUR, a ich pełne wykorzystanie ma nastąpić do 2020 roku. Przejęcie spółki Chemtura najprawdopodobniej spowoduje wzrost zysku na akcję koncernu już w pierwszym roku podatkowym po sfinalizowaniu transakcji. Koncern Lanxess sfinansował przejęcie głównie za pomocą emisji dwóch rodzajów obligacji korporacyjnych, obligacji hybrydowych, a także z dostępnych środków finansowych. Obligacje zostały pomyślnie wprowadzone do obrotu na atrakcyjnych warunkach już w 2016 roku.

Ze skutkiem natychmiastowym koncern Lanxess połączy wszystkie swoje jednostki zajmujące się dodatkami w nowy segment Specialty Additives. Segment ten, osiągający roczną sprzedaż rzędu 2 mld EUR i zatrudniający ok. 2 900 pracowników, będzie dodatkowym filarem działalności grupy Lanxess. Będzie on obejmował nową jednostkę specjalizującą się w dodatkach oraz jednostkę Rhein Chemie. Działalność dotycząca środków opóźniających palenie i dodatków smarujących zostanie włączona do jednostki biznesowej Additives, którą będzie zarządzał Anno Borkowsky. Jednostka Rhein Chemie, na której czele stoi Philipp Junge, obejmie wcześniejszą część działalności koncernu Lanxess w zakresie kauczuków i dodatków kolorowych.

Koncern Lanxess znacznie zwiększa swoją konkurencyjność w dziedzinie dodatków smarnych i smarów syntetycznych do zastosowań przemysłowych.

- Jesteśmy teraz jednym z głównych dostawców przemysłowych środków smarnych i posiadamy zintegrowany łańcuch wartości - wyjaśnia Anno Borowsky z firmy Lanxess.

W perspektywie średniookresowej koncern Lanxess oczekuje trzech-czterech procent wzrostu rocznie dla rynku przemysłowych dodatków smarujących. Wzrost ten będzie przede wszystkim wynikiem stale rosnących wymagań w stosunku do smarów w zakresie wydajności i ochrony środowiska.

Koncern Lanxess zdecydowanie umacnia swoją pozycję na rynku środków opóźniających palenie i obecnie zarządza również działalnością spółki Chemtura w zakresie bromowanych dodatków opóźniających palenie, bromu i pochodnych tego pierwiastka. Ze względu na ich wysoką skuteczność substancje te stosowane są, między innymi, w przemyśle budowlanym i stanowią idealne uzupełnienie aktualnego portfolio koncernu Lanxess zawierającego dodatki opóźniające palenie na bazie fosforu.

- Wymagania dotyczące opóźniania palenia ciągle rosną, zwłaszcza ze względu na nastawienie na budownictwo energooszczędne - mówi Borowsky. - To przejęcie uczyni z nas jednego z największych na świecie dostawców dodatków opóźniających palenie. Obecnie możemy zaoferować klientom uzupełniające się portfolio, obejmujące dodatki bromowane i produkty na bazie fosforu z jednego źródła.

W segmencie dodatków opóźniających palenie Koncern Lanxess również oczekuje średniookresowego wzrostu na poziomie 3-4 proc. rocznie.

Produkcja uretanów to dla koncernu Lanxess nowy obszar działalności. Ze skutkiem natychmiastowym działalność ta zostanie skupiona pod nowo utworzoną jednostką biznesową Urethane Systems, na której czele stanie Markus Eckert. Portfolio produktów w tym obszarze obejmuje prepolimery do odlewu na gorąco, specjalne wodne roztwory uretanowe oraz poliole poliestrowe. Są to składniki specjalistycznych poliuretanów, wykorzystywanych głównie w budownictwie, górnictwie, branży naftowej i gazowej oraz przemyśle sportowym i elektronicznym. Plastiki te stosuje się na przykład do wytwarzania rolek do przenośników taśmowych czy łyżworolek. Urethane Systems wraz z istniejącą jednostką High Performance Materials koncernu Lanxess będzie tworzyć nowy segment Engineering Materials.

Nowym obszarem dla koncernu Lanxess są również związki metaloorganiczne. Są one wykorzystywane między innymi jako katalizatory w produkcji polimerów oraz w syntezie wysokoprzetworzonych substancji chemicznych i środków farmaceutycznych. Ze skutkiem natychmiastowym działalność w tym zakresie wejdzie w skład jednostki Advanced Industrial Intermediates koncernu Lanxess.


LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

Aktualizacja

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A