Lanxess ponownie na najwyższych pozycjach w rankingach dotyczących zrównoważonego rozwoju

Lanxess ponownie na najwyższych…

W rankingu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe Lanxess zajął pierwsze miejsce w kategorii "Chemicals" z wynikiem 79 na 100 punktów oraz trzecie miejsce w DJSI World. Firma uzyskała szczególnie dobre wyniki w kategoriach strategii klimatycznej, wody, zarządzania produktami i bezpieczeństwa pracy.  

W listopadzie agencja ratingowa MSCI ESG po raz trzeci z rzędu potwierdziła rating AA spółki Lanxess. Czyni to tę specjalistyczną firmę chemiczną jedną z najlepszych firm w branży "Diversified Chemicals".    

Ponadto EcoVadis potwierdził w sierpniu platynową ocenę zrównoważonego rozwoju koncernu Lanxess. Wyróżnienie to jest przyznawane jednemu procentowi spośród ponad 100 000 firm ocenianych przez EcoVadis.  

Udana transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju  

"Chcemy aktywnie kształtować transformację przemysłu i globalnych łańcuchów wartości, a tym samym przyczyniać się do bardziej zrównoważonej przyszłości. Ranking Dow Jones Sustainability Indices oraz dobre oceny MSCI ESG i EcoVadis podkreślają, że jesteśmy na dobrej drodze" - powiedział Hubert Fink, członek zarządu LANXESS AG.  

Zarówno indeksy Dow Jones Sustainability Indices, jak i MSCI ESG oceniają spółki w obszarach ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. EcoVadis ocenia firmy w obszarach środowiska, pracy i praw człowieka, etyki i zrównoważonych zamówień.  

Zrównoważone produkty dla neutralnej dla klimatu przyszłości  

Lanxess dąży do tego, aby cały łańcuch wartości stał się neutralny dla klimatu i dlatego w 2023 r. rozszerzył swoje portfolio zrównoważonych produktów. Baza surowcowa plastyfikatora Mesamoll została zmieniona tak, że obecnie składa się w 30 procentach ze zrównoważonych surowców. Dodatki do nośników siarki pod marką Additin są również oparte na lokalnie pozyskiwanych, odnawialnych surowcach. Ponadto jednostka biznesowa Flavors & Fragrances planuje oferować zrównoważone warianty produktów dla całego portfolio smaków i zapachów, konserwantów i produktów żywieniowych dla zwierząt. Wiele polioli i produktów utleniających jest również dostępnych w wersji zrównoważonej.  

Lanxess sprzedaje swoje najbardziej zrównoważone produkty pod marką parasolową "Scopeblue". Scopeblue to etykieta, która oznacza te produkty, które są oparte w ponad połowie na surowcach odnawialnych lub mają ślad węglowy mniejszy niż połowa porównywalnego produktu wykonanego z konwencjonalnych surowców.  

Wspieranie klientów w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju  

Lznxess wspiera również swoich klientów w transformacji na bardziej zrównoważony rozwój. Ta specjalistyczna firma chemiczna opracowała narzędzie, które automatycznie oblicza ślad węglowy jej produktów. "Product Carbon Footprint Engine" pobiera istniejące dane z różnych obszarów firmy i oblicza wynikające z nich emisje przy użyciu podejścia "od kołyski do bramy". Obejmuje to emisje gazów cieplarnianych podczas produkcji, emisje specyficzne dla produktu związane z wykorzystywanymi surowcami, energią, zasobami operacyjnymi i transportem, a także emisje związane z utylizacją odpadów. Narzędzie zostało certyfikowane przez TÜV Rheinland.

lanxess-siedziba

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska